Materiale fra Næstved Museums tidligere hjemmeside. Opdateres ikke længere.

Arkæologirapporter

Arkæologiske undersøgelser foretaget af Næstved Museum i perioden 1950 – 2012
Rapporter og beretninger foreligger i pdf-format.

Det er en omfattende oversigt.
Søg evt. på tekst-del, emne eller lokalitetsnavn med browserens søgefunktion:
På pc:  Klik [Ctrl + f] for at åbne søgefelt
På mobil:  Klik [Indstillinger] (de tre prikker øverst til højre) og vælg [Find på siden]


2012-107 Ringstedgade
Beretning for overvågning af anlægsarbejdet i den indre del af Ringstedgade sommeren 2012. I forbindelse med overvågningen fremkom spor middelalderbyen Næstved. Udført af museumsinspektør Nanna Holm for Næstved Museum.
Beretning

2011-125 Ved Skoven, Rådmandsengen.
Beretning for forundersøgelse af ubebygget areal nord for det middelalderlige Næstved.
Beretning

2010-118 Vridsløsebækken, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt.
Beretning for overvågning i forbindelse med genslyngning af Vridsløsebækken.
Beretning

2010-115 Glumsø-Gelsted
Beretning for udgravning af 21 felter med spor af væsentlige fortidsminder fra Ertebøllekulturen til middelalder fordelt over en strækning på knap 10 km.
Beretning

2010-114 Toldbodgade, Næstved sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø amt.
Beretning for overvågning/forundersøgelse af planlagt biografbyggeri, Tolbodgade/Havnegade, Næstved.
Beretning

2010-113 Rønnebæksholm
Beretning for overvågning af kloaktracee med fund af dæmning muligvis fra 1500-tallet
Beretning

2010:133 Amtmandsstien/Østergade 13. Skt. Mortens Sogn, Tybjerg herred, Præstø Amt.
Beretning for forundersøgelse af ubebygget areal indenfor det udpegede kulturarvsareal for middelalderbyen Næstved med fund af efterreformatoriske affaldslag.
Beretning

2009-143 Kirkevænget 9
Ved prøvegravning forud for etablering af jordvarmeanlæg fremkom bebyggelsesspor i form af gruber og stolpehuller, samt en enkelt skellgrøft/afvandingsgrøft.
Rapport for prøvegravning

2009-133 Krængebjerg og Syvhøje
I forbindelse med kabellægning af 10kV kabler igennem et kulturarvsareal med adskillige gravhøje (040501-38) overvågede Næstved Museum gravearbejdet.
Forundersøgelse

2009-133 Krængebjerg og Syvhøje
I forbindelse med nedgravning af 10kV kabler langs markskel ved Krængebjerg overvågede Næstved Museum gravearbejdet af tracéet langs østlig side af markskel ved Krængebjerg umiddelbart syd for Hyllinge.
Rapport for overvågning

2008-444 Købmagergade 9, Næstved
Oplysninger om 8 stykker tømmer som er nedtaget vinteren 2007/2008 i forbindelse med nedrivning af Baghus i Købmagergade nr. 9 i Næstved.
Rapport

2008-154 Sortebrødre Kloster
Overvågning

2008-153Nr. Smidstrup, Snesere 
Prøvegravning forud for byggeri af svinestald mv.

2008-152 Pøllegårdsvej 16, mellem Skelby Huse og Trælløse
Rekognoscering i forbindelse med dybdepløjning.

2008-151 Hammervej
Prøvegravning forud for boligbyggeri
Beretning

2008-146 Karlshøj, Brøderup
Rapport for overvågning

2008-142 Gedebjerg
Udgravning af 2-skibet hus fra ældre bronzealder, mindre staklade og bopladsspor.
Beretning

2008-134 Fodby
overvågning af muldafrømning i forbindelse med ny kirkesti ved Fodby Kirke.
Rapport

2008-133 Broksø
Overvågning ved etablering af sø i Birkemosen, Broksø Gods.
Beretning  

2008-129 Hovgaarden
Rapport for overvågning  

2008-124 Bavelse
Rapport for overvågning af muldafrømning ved Bavelse.

2008-120 Ramsherred, Næstved
Overvågning af omlægning af fjernvarmeledning gennem Ramsherred  fra Nygade til Grønnegade, etape 1.
Rapport

2008-113 Apotekergården, Axeltorv, Næstved
Arkæologisk undersøgelse af Apotekergården ved Axeltorv i Næstved, marts – april 2008
Udgravningsberetning

2008-112 Kildemarksvej
Overvågning af omlægning af fjernvarme langs Kildemarksvej.
Rapport

2008-111 Åderup
Forundersøgelse/overvågning af fjernvarmeledning indenfor kulturarvsareal,  og meget tæt på Sct. Jørgensgård
Beretning

2008-104 Kompagnistræde
Udgravning af middelalderlige kulturlag, muligt middelalderligt vejanlæg og senmiddelalderlige bygningsrester.
Beretning

2008-101 Åsø
Rapport for overvågning 

2007-200 Omfartsvejen del 1
Forundersøgelse

2007-163 Haldagerlille
Skelgrøfter fra middelalder og renæssance & 17-1800-tals aktivitet
Bygherrerapport

2007-160 Holmegård Gods
Undersøgelse

2007-159 Ladbyvej
Rapport for mindre forundersøgelse forud for bebyggelse

2007-156 Arløse ødekirke
Rapport for forskningsgravning.

2007-138 Øverup Erhverv
Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse.

2007-135 Sct. Peders Kirkeplads, Næstved
Undersøgelse i forbindelse med nedgravning af kabler.

2007-121 Næstelsø Præstemark 7b, 4700 Næstved 
Registrering i forbindelse med   prøvegravning forud for byggeri 

2007-118 Kildebakken, Everdrup
Rapport for forundersøgelse forud for bebyggelse

2007-116 Sjoltevej 25 , 4733 Tappernøje 
Registrering i forbindelse med  prøvegravning forud for byggeri 

2007-110 Bistrup
Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse.

2007-106 Gedebjerg Nord, Etape 1
Beretning for forundersøgelse af område ved Gedebjerg Nord Etape 1,

2007-101 Svingelen, Næstved 
Overvågning i forbindelse med genopgravning  til fjernvarme ved Svingelen 
Rapport for overvågning

2007-101 Næstved Sct. Peders Kirkegård
Bygherrerapport for genopgravning af fjernvarmerør på Næstved Sct. Peders kirkeplads.

2006-161 Jeshøjgård Vest
Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-161 Jeshøjgård Vest
Bygherrerapport.

2006-160 Dragehøj Øst
Rapport for mindre forundersøgelse

2006-158 Toldbuen, Holsted Fase 2
Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse

2006-158 Toldbuen, Holsted
Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse

2006-155 Skelby Øst
Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning

2006-152 Sølunden, Fensmark
Rapport for prøvegravning

2006-145 Harrested Nord
Rekognoscering efter dybdepløjning
Rapport

2006-144 Holmegård Vest
Prøvegravningsrapport (skovrejsning)

2006-143 Lynggården, Buske
Prøvegravningsrapport (skovrejsning)

2006-142 Kildemosegård, Guderup
Prøvegravningsrapport (skovrejsning)

2006-139 Pederstrup Syd
Forundersøgelsesrapport

2006-136 Helgesvej, Herlufmagle
Rapport for prøvegravning

2006-135 Jeshøjgård
Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-135 Jeshøjgård
Bygherrerapport

2006-135 Jeshøjgård
Beretning for arkæologisk prøveundersøgelse

2006-134 Enggården
Udgravningsrapport over den udvidede arkæologiske undersøgelse

2006-134 Enggården
Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

2006-134 Enggården
Bygherrerapport

2006-133C Lundegård III
Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-133A Lundegård I
Beretning for arkæologisk undersøgelse

2006-133 Lundegård
Beretning for arkæologisk forundersøgelse

2006-130 DiBa, Felt 1 Baghustomt 
Bygningsrester og brolægning fra renæssance
Bygherrerapport

2006-130 DiBa Felt 1, Undersøgelse
Undersøgelse

2006-130 DiBa felt 3, Forundersøgelse
Forundersøgelse

2006-130 DiBa felt 2, Forundersøgelse
Forundersøgelse

2006-129 Stejlehøjen
Besigtigelsesrapport

2006-126 Harpelev Vest I
Prøvegravningsrapport

2006-125 Englebjergvej
Prøvegravningsrapport

2006-120 Gelsted-Holsted
Beretning for udgravning af bronzealder brand/urnegrav, jernalder grube, lette bygninger i forbindelse med jernudvinding og andre spor af lette bygninger.
Beretning

2006-119 Brandelev
Rapport over stenspydsundersøgelse

2006-118 Apotekerstræde 6
Undersøgelse

2006-111 Stenskovvej
Rapport for mindre Forundersøgelse forud for udstykning
Prøvegravningsrapport

2006-110 Harpelev Vest
Prøvegravningsrapport

2006-108 Nyvej, Glumsø
Prøvegravningsrapport

2006-100 Toldbodgade
Rapport for sondageundersøgelse

2005-127, Stenstrup
Ved forundersøgelse af 14,5 ha ved Stenstrup fremkom i alt 414 anlæg. Heraf tolkes de otte som neddybede husgulve fra senneolitiske huse, et tolkes som en mulig neddybet husgulv fra et senneolitisk hus.
Forundersøgelse

2005:152; KUAS 2003-2123-0824, Gråbrødrestræde
Beretning for arkæologisk overvågning af borehuller til pillefundering
Beretning

2005:150, Ålestokgård
Ved en stærk begrænset prøvegravning nord for Ålestokgård fremkom en enkelt kogestensgrube. Prøvegravningens omfang betyder, at det sparsomme resultat på ingen måde kan tages som udtryk for de arkæologiske spors egentlige omfang på arealet.
Prøvegravning

2005:149; KUAS 2003-2122-1145, Søledsvej II
Prøvegravningens resultater var meget sparsomme. Der fremkom således kun få og spredte anlæg, og kun enkelte kunne med nogen sandsynlighed henføres til forhistorien.
Forundersøgelse

2005:148, Askov Huse
Forud for byggeri af nyt stuehus på ejendommen Gl. Skolevej 5, Askov overvågede Næstved Museum muldafrømningen af et ca. 17×5 m stort areal umiddelbart øst for en fredet gravhøj. Der blev ikke iagttaget kulturspor overhovedet.
Rapport for overvågning

2005:146; KUAS 2003-2123-0943, Drosselvej, Glumsø
Forundersøgelse ved Drosselvej med enkelte mulige stolpehuller spredt over feltet, fem kogestensgruber, to gruber bl.a. en med oldtidskeramik og knogle, flere recente fyldskifter og udaterbare fyldskifter af varierende karakter og dimensioner.
Prøvegravning

2005:143 KUAS 2003-2122-1062, Pederstrup
Mulig fladmarksgrav (germanertid), og ca. 20 kogestensgruber delvist beliggende på i et strøg over en højning samt spredt ud over hele prøveudgravningsområdet. Derudover spredte stolpehuller, gruber og diverse andre fyldskifter.
Prøvegravning

2005:138A KUAS FOR 2003-2122-1036, Svingkærvej, Brøderup, etape 2
Ved en større forundersøgelse fremkom en enkelt kogestensgrube fra oldtiden samt en del mere eller mindre recente fyldskifter (dræn, stenspor mv.) samt ”naturlig aktivitet” – enkelte vådomr åder, mosejordspletter, rodvæltere o.lign.
Prøvegravning

2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036, Svingkærvej, Brøderup
To fyldskifter; oldtid eller nyere tid. Pløjespor, dræn og dyreaktiviteter samt yderligere recent aktivitet (formentlig i forbindelse med anlæggelse af vej).
Prøvegravning

2005:134 KUAS 2003-2124-0092, Lundebakkegård
Lundebakkegård. To stendynger fra nyere tid (16-1700 tallet), flere recente fyldskifter (muligvis nyere stenspor), samt et – formentlig – ældre stenspor.
Prøvegravning

2005:132; KUAS FOR 2003-2122-1013, Indre Vordingborgvej, Platan Allé og Lindevej
Arkæologisk overvågning af kloaknedlægning i Indre Vordingborgvej o.a. Spor efter to store grøfter – formentlig voldgrave omkring det middelalderlige forsvarsanlæg ”Husvolden” – fundamentrester fra ca. 1600, ældre vejlag samt en stenkiste.
Beretning

2005:131; KUAS FOR 2003-2123-0729, Bårsevej, Snesere
Forud for byggemodning foretog Næstved Museum en mindre forundersøgelse, hvorved der sydvestligt på grundstykket fremkom en del anlægsspor, herunder et større antal stolpehuller af forhistorisk karakter samt rester af to syldstenssatte hustomter.
Forundersøgelse

2005:130; KUAS 2003-2123-1004, Holmegård Glasværk
Beretning for forundersøgelse med løsfund af flintafslag fra stenalderen, grube med brændte dyreknogler og glas fra nyere tid. Udført af stud.mag. Bo Gyldenkærne for Næstved Museum i januar 2007.
Forundersøgelse

2005:129A KUAS 2003-2122-0990, Stendyssevej, Glumsø
2 langhuse fra yngre romersk/germansk jernalder samt diverse udaterede stolpehuller (evt. et eller flere hegnsforløb), gruber og fyldskifter, herunder enkelte – muligvis neolitiske – stolpehuller i det nordøstlige hjørne af udgravningsfeltet.
Udgravningsrapport

2005:129 KUAS 2003-2122-0990, Stendyssevej syd, Glumsø
Stolpehuller, gruber samt div. fyldskifter som sandsynligvis hovedsageligt kan henføres til yngre romersk og germansk jernalder samt (muligvis) yngre stenalder.
Prøvegravningsrapport

2005:128 Næstved Museum, Grønnegade
Ved anlægsarbejde var tykke kulturlag blevet bortgravet, og en hastig nødgravning med registrering af de tilbageværende profiler blev iværksat.
Beretning for nødgravning

2005:124, KUAS FOR 2003-2124-0092, Gerdrup
Prøvegravningens resultater var meget sparsomme. Der fremkom således kun spredte anlæg og kun få kunne med sikkerhed henføres til forhistorien.
Prøvegravningsrapport

2005:121; KUAS FOR 2003-2122-1000, Dragehøj, Kalkerup
I forbindelse med forberedende byggemodning af et mindre areal (godt 7.000 m2) ved Dragehøj syd for Fensmark foretog Næstved Museum på anmodning fra Holmegaard Kommune arkæologisk prøvegravning.
Forundersøgelse

2005:117, Svenstrup Efterskole
Den arkæologiske undersøgelse blev foretaget som en mindre prøveundersøgelse forud for opførelse af sportshal etc. ved Svenstrup Efterskole på nævnte matrikler, på arealer der indtil for nylig havde tjent som boldbaner.
Prøvegravningsrapport

2005:116 Søledsvej I, Toksværd
Der blev ikke fundet anlæg eller genstande af arkæologisk interesse.
Forundersøgelse

2005:113 KUAS FOR 2003-2123-0571, Tyvelse
Ved prøveudgravning af et ca. 15.000 m2 stort område fremkom – udover adskillige dræn og drængrøfter som ikke beskrives yderligere – kun få anlæg (A1-A22), hvoraf enkelte muligvis kan henføres til oldtiden.
Prøveudgravningsrapport

2005:105, KUAS FOR 2003-2122-0799, Søledsvej / Toksværd
Ved prøvegravning af et ca. 6.300 kvm. stort område fremkommer enkelte fyldskifter, hvoraf hovedparten viser sig at være enten naturlige nedsivninger af muldjorden ovenfra, recente eller fremkaldt af dyreaktivitet.
Prøvegravningsrapport

2005:104A Stendyssevej I / Glumsø
Langhus fra yngre romersk jernalder/germansk jernalder samt diverse udaterede stolpehuller, gruber og fyldskifter.
Beretning

2005:104 KUAS FOR 2003-2122-0880, Stendyssevej, Glumsø
Stolpehuller, gruber samt div. fyldskifter fra yngre stenalder, yngre bronzealder og germanertid.
Prøvegravningsrapport

2005:100 KUAS 2005-2122-0465, Møntergade
Bygherrerapport for arkæologisk udgravning, Næstved Sct. Morten Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt (tidl. Præstø)
Bygherrerapport

2004-200 Kompagnistræde 4-6
Udgravningsberetning. Grundstykker og stræder ned mod Susåen – Forandringer i anvendelsen af området fra begyndelsen af 1100-tallet til slutningen af 1600-tallet.
Beretning

2004-141 Bøttekildegård
Rapport for prøvegravning
Rapport

2004-135 Glumsø
Rapport for rekognosceringsundersøgelse forud for skovrejsning sydvest for Glumsø
Rapport

2004-132 Kildegårdsvej
Rapport for prøvegravning
Rapport

2004-131 Alfehøjvej II
Rapport for prøvegravning. Gruber, oldtid og nyere tid.
Rapport

2004-130 Bækgårdsvej II
Rapport for prøvegravning. Gruber og kogestensgruber, oldtid og nyere tid.
Rapport

2004-129 Fladså Bro
Beretning for arkæologisk udgravning
Beretning

2004-123 Hestehaven Vest, Broksø
Rapport for sondageundersøgelse ved Hestehaven Vest, Broksø
Rapport

2004-122B Brinken II
Beretning for arkæologisk udgravning. Langhus og aktivitetsområde fra ældre jernalder.
Beretning

2004-122A Brinken I
Beretning for arkæologisk udgravning. Kogegrubefelt med 5 parallelle rækker af kogestensgruber.
Beretning

2004-122 Brinken
Rapport for prøvegravning forud for udstykning. Spredt over næsten hele arealet fremkom forhistoriske anlæg (især gruber).
Rapport

2004-121A Jernstøberiet
Beretning og bygherrerapport
Beretning

2004-121 Jernstøberiet
Rapport for prøvegravning. Grøfterne kan muligvis være relateret til det middelalderlige fæstningsanlæg ”Husvolden” eller udgøre skel- eller toftegrænser.
Rapport

2004-118 Nørremose, Trælløse
Rapport for prøvegravning Nørremose / Trælløse. Stolpehuller, gruber, “kogestensgrube-område”, oldtid (bl.a. Germansk Jernalder) samt muligvis nyere tid.
Rapport

2004-114 Maglebjerg
BYGHERRERAPPORT for arkæologisk forundersøgelse af bopladsaktiviteter i form af gruber og kogestensgruber fra yngre bronzealder og ældre jernalder (ca. 1000 – 100 f. Kr.)
Bygherrerapport

2004-114 Maglebjerg
BERETNING for arkæologisk undersøgelse af bopladsaktiviteter i form af gruber og kogestensgruber Yngre bronzealder og ældre jernalder (ca. 1000 – 100 f. Kr.)
Beretning

2004-113 Karrebækvej
Rapport for prøvegravning
Rapport

2004-112 Orup
Beretning for udgravning ved Orup. Skattefund af romerske denarer.
Beretning

2004-109 Storegade, Glumsø
Beretning vedr. gruber, kulturlag og rester af vejforløb fra oldtid, middelalder og nyere tid
Beretning

2004-108 Ryttervænget
Prøvegravningsrapport vedr. enkelte stolpehuller og gruber fra oldtiden uden erkendte strukturer eller fund.
Rapport

2004-107 Bækgårdsvej
Beretning for arkæologisk undersøgelse af kogestensgruber på række, oldtid, yngre bronzealder?
Beretning

2004-105 Axeltorv 12
Rapport for nødudgravning
Rapport

2004-100 Farvergade 5
Beretning for udgravning af affaldslag
Beretning

2003-133 Skallegårde
Prøvegravningsrapport. Gruber.
Rapport

2003-132 Herlufsholm
Rapport for arkæologisk overvågning af afgravning ved Herlufsholm
Rapport

2003-121 Alfehøjvej
Rapport for prøvegravning ved Alfehøjvej, Kalkerup. Bopladsspor – oldtid.
Rapport

2003-112 Helligåndshuset
Beretning for sondagegravning ved Helligåndshuset, Næstved
Beretning

2003-111 Ladby Kirketomt
Beretning for udgravning ved Ladby Kirketomt
Beretning

2003-103 Hopperum
Rapport for følgegravning ved Hopperum/Holmegaards mose. Følgeundersøgelse ved gravning af drængrøfter i moselag. Ingen egentlige kulturspor.
Beretning

2002-131 Bryggerhaven
Rapport for nødgravning ved Bryggerhaven, Næstved
Rapport

2002-130 Sortebrødre
Arkæologisk undersøgelse vedrørende fastlæggelse af korets østgavl på Sorte-brødreklosterets kirke i Næstved.
Beretning

2002-129 Suså
Besigtigelsesrapport for kloakgravning på Suså-arealet nedenfor Boderne og Kompagnistræde, Næstved
Rapport

2002-126 Lillemark II
Beretning for prøvegravning ved Lillemark, Rønnebæk sogn, Hammer herred, Præstø amt. Udkant af bopladsområde med enkelte råstof- og kogestensgruber, datering sandsynligvis ældre jernalder.
Beretning

2002-125 Kalkerup Vest
Rapport for prøvegravning ved Kalkerup Vest, Fensmark. Bopladsspor – oldtid/middelalder.
Rapport

2002-124 Hammervej 66A
Besigtigelsesrapport
Rapport

2002-122 Sneppevej
Rapport for prøvegravning ved Sneppevej / Næstved
Rapport

2002-121A, Gedebjergvej Nord
Beretning for Gedebjergvej Nord. Del af bopladsområde med to langhuse, et udhus samt affalds-, kogestens- og mulige værkstedsgruber fra ældre førromersk jernalder.
Beretning

2002-121 Gedebjergvej, etape II
Prøvegravningsrapport. Diverse anlæg fra oldtiden, herunder del af bopladsområde med mindst ét langhus samt affalds-, kogestens- og mulige værkstedsgruber fra ældre førromersk jernalder.
Rapport

2002-121 Gedebjergvej etape I
Beretning for udgravning i forbindelse med byggemodning.
Beretning

2002-120A Lerbjerg
Beretning. Rester af teglovn.
Beretning

2002-120 Lerbjerg, Næstved
Beretning. Diverse anlægsspor (oldtid til nyere tid), boplads med muligt hus (neolitikum).
Beretning

2002-113B Sletskovvej
Beretning. Registrering i forbindelse med kloak- og vejføring til nyt boligområde ved Vejgården
Beretning

2002-113A Sletskovvej
Rapport for arkæologisk forundersøgelse forud for boligbyggeri.
Rapport

2002-105 Vejlø Kirke
Referat. Et glemt våbenhus genfundet ved Vejlø Kirke.
Referat

2001-121 Stenagergårdsvej
Rapport for prøvegravning af første etape ved Stenagergårdsvej/Gelsted
Rapport

2001-119 Tåstrup Øst
Rapport over arkæologisk nødgravning. Ansamling af større gruber.
Rapport

2001-113 Løgvej
Rapport over prøveundersøgelse
Rapport

2001-107 Ladbyvej
Rapport for prøvegravning ved Ladbyvej forud for boligbyggeri
Rapport

2001-105 Sandbyvej
Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø
Beretning

2001-104 Karlsminde Glumsø
Beretning for udgravning ved Karlsminde med spor af agersystem og overfladefund af neolitisk karakter
Beretning

2001-100 Gasværksgrunden
Beretning for udgravning ved Gasværksgrunden
Beretning

2000-119 Tørvevej del 2, Fensmark
Prøvegravningsrapport for Tørvevej/Fensmark.
Rapport

2000-119 Tørvevej del 1, Fensmark
Prøvegravningsrapport for Tørvevej/Fensmark. Gruber af oldtidskarakter.
Rapport

2000-117 Kirkebakken, Karrebæk
Beretning for udgravning af bebyggelsesspor i form af stolpehuller og affaldsgruber, lige vest for Karrebæk Kirke.
Beretning

2000-116 Søfronten
Rapport for prøvegravning ved ”Søfronten”, Karrebæksminde. Prøvegravning forud for byggeri og anlæggelse af nyt havnebassin. Ingen forhistoriske kulturspor fremkom.
Rapport

2000-110 Gl. Rådhus
Beretning for undersøgelserne i Gamle Rådhus, Næstved. Undersøgelser i forbindelse med renoveringen af den tidligere rådssal i Næstveds gamle rådhus.
Beretning

2000-108 Sanders Kaserne
Rapport for den arkæologiske udgravning samt besigtigelse af anlægsarbejdet ved Ringstedgade 27
Rapport

2000-106 Holme-Olstrup
Rapport over prøvegravning ved Holme-Olstrup
Rapport

2000-103 Vridsløse Huse
Beretning for udvidet prøvegravning ved Vridsløse Huse, Holsted Allé. Udaterede kogestensgruber samt to affaldsgruber med keramik, der sandsynligvis skal dateres til yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder.
Beretning

2000-100 Trollesgave Øst
Prøvegravningsrapport for undersøgelsen af den sydlige bred af Holmegaards Mose, Trollesgave øst.
Rapport

1999-123 Nyvej, Bavelsevej
Prøvegravningsrapport for prøvegravning forud for etablering af vejstrækning.
Rapport

1999-117 Sct. Mortensgade
Prøvegravningsrapport for undersøgelserne Sct. Mortensgade 5, Næstved. Ovnanlæg.
Rapport

1999-113 HC Andersensvej
Prøvegravningsrapport for prøvegravning forud for etableringen af seniorboliger
Rapport

1999-111 Vinhuset
Beretning for nødgravning i Vinhusets Kælder, Næstved
Beretning

1999-110 Store Dragshøj II, Kalkerup
Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Store Dragshøj II, Kalkerup ved Fensmark. Gruber, stolpehuller.
Rapport

1999-107 Ganges Bro
Rapport over prøvegravningerne ved Ganges Bro. Stolpehuller, gruber, brandgruber.
Rapport

1999-104 Nødholmsvej
Rapport over prøvegravning ved Nødholmsvej, Glumsø
Rapport

1999-100 Sandbjerget
Beretning for undersøgelse i forbindelse med etablering af kørevej. På et område med stor terrænregulering fandtes et menneskekranie med nærliggende jernsøm og skår af Østersøkeramik, som tolkes som resterne af en ødelagt grav.
Beretning

1999-100 Sandbjerget
Prøvegravningsrapport for Sandbjerget
Rapport

1998-130 Tuesens Badstue
Beretning for undersøgelse af Tuesens Badstue. I tiden forud for blotlæggelse af Susåens løb i Næstved by var det nødvendigt at få fastslået Mogens Tuesens Badstues eksakte placering, for at undgå, at anlægsarbejdet kunne forstyrre det fredede anlæg.
Beretning

1998-123 Bregnebjerg
Rapport for undersøgelse af Bregnebjerg efter indlevering af skårsamling.
Rapport

1998-122 Apostelhuset, Riddergade 5
Beretning for udgravning af Apostelhusets gård, Riddergade 5
Beretning

1998-115 Mogenstrup Golfbane
Rapport for arkæologisk prøvegravning forud for en østlig udvidelse af Sydsjællands Golfklubs baneterræn
Rapport

1998-114 Brøderup
Rapport for prøvegravning på det ca. 1250 m2 store areal beliggende i Brøderup Bys sydvestlige udkant forud for kommende rækkehusbebyggelse på stedet
Rapport

1998-114 Almagergård II
Prøvegravningsrapport for undersøgelserne på en del af matr.nr. 1a og 2a, Stenbæksholm, Fodby sogn, Ø. Flakkebjerg Herred forud for anlæggelse af golfbaner.
Rapport

1998-113 Susåen
Beretning over arkæologiske undersøgelser foretaget i forbindelse med Susåens frilægning 1999-2000
Beretning

1998-103 Bøgesø Ødekirke
Beretning for udgravning ved Bøgesø Ødekirke
Beretning

1998-100 Lillelund
Beretning for arkæologisk undersøgelse af Lillelunds Have III på sydsiden af Grønnegade i Næstved forud for anlæggelsen af boliger.
Beretning

1997-128 Lollandsvej og Kornbakken
Prøvegravningsrapport for arkæologiske undersøgelser forud for etablering af stibro ved Lollandsvej/Kornbakken
Rapport

1997-120 Vester Egesborg
Beretning for prøveundersøgelse af en anløbsplads fra yngre jernalder, ca. 550-950 e.Kr.
Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning over arkæologisk undersøgelse af plads fra yngre germanertid og vikingetid ved Vester Egesborg 2009
Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning over arkæologisk undersøgelse af anløbsplads fra yngre germanertid og vikingetid ved Vester Egesborg
Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning over arkæologisk undersøgelse af anløbsplads fra yngre germanertid og vikingetid ved Vester Egesborg 2000
Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning for prøveundersøgelse af en anløbsplads fra yngre jernalder, ca. 550-950 e.Kr.
Beretning

1997-120 Vester Egesborg
Beretning for prøveundersøgelse af en anløbsplads fra yngre jernalder, ca. 550-950 e.Kr. (jf. også beretning NÆM 1997:120-1997 og -1998)
Beretning

1997-104 Karrebækvej, Lille Næstved
Kortbilag til rapport i forbindelse med Næstved Kommunes udarbejdning af lokalplanforslag
Kort

1997-104 Karrebækvej, Lille Næstved
Rapport i forbindelse med Næstved Kommunes udarbejdning af lokalplanforslag
Prøvegravningsrapport

1997-103 Saltø Hovedgård etape II
Beretning for udgravningen af overpløjet gravhøj ved Saltø Hovedgård.
Beretning

1997-100 Toksværd Plejehjem
Rapport for prøvegravningen forud for opførelsen af boliger ved det tidligere plejehjem i Toksværd.
Rapport

1996-147 Ondager III
Beretning for udgravningerne ved Ondager III/Pederstrup
Beretning

1996-140 Grønnegade
Beretning for en arkæologisk undersøgelse af middelalderlige kulturlag i Grønnegade, Næstved By.
Beretning

1995-122 Lovvej
Beretning for Prøvegravning og Udgravning ved Lovvej/Mogenstrup. Urnegrave (Yngre Bronzealder/Tidlig Førromersk Jernalder), 2 hustomter (Førromersk Jernalder/ Ældre Romersk Jernalder) samt diverse bopladsspor (Oldtid).
Beretning

1995-120 Almosen
Udgravningsberetning for Almosen. En offerplads fra overgangen bronze-/jernalder.
Beretning

1995-118 Pederstrup-Ondager del 2
Kort over udgravning. Prøveundersøgelse forud for boligbyggeri.
Kort

1995-118 Pederstrup-Ondager del 1
Beretning for udgravning. Prøveundersøgelse forud for boligbyggeri.
Beretning

1995-111 Rørmosegård Del 2
Undersøgelse foranlediget af anlæg af ny omfartsvej
Beretning

1995-111 Rørmosegård Del 1
Undersøgelse foranlediget af anlæg af ny omfartsvej
Beretning

1995-110 Ålestoksgård
Udgravning af bopladsområde fra oldtiden, formentlig yngre romersk jernalder
Beretning

1995-109 Fælleseje Syd
Udgravning af bopladsområde fra oldtiden, formentlig jernalder
Beretning

1995-108 Esperholm II
Udgravning af bopladsområde fra oldtiden
Beretning

1995-107 Esperholm I
Udgravning af en brandgrav og bopladsspor fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder samt udsmidslag fra ældre stenalder og yngre bronzealder/ældre jernalder
Beretning

1995-106 Kalkerup Nord
Udgravning af et bopladsområde fra tidlig neolitikum, yngre bronzealder og middelalder
Beretning

1995-104 Kompagnistræde Del 2
Undersøgelse i forbindelse med etablering af ny vej
Beretning

1995-104 Kompagnistræde Del 1
Undersøgelse i forbindelse med etablering af ny vej
Beretning

1994-131 Askeagre
Udgravning af bopladsområde fra sen førromersk/ældre romersk jernalder
Beretning

1994-129 Havreholm
Undersøgelse af bopladsspor fra tidlig yngre stenalder
Beretning

1994-127 Gedebjerggård
Udgravning i forbindelse med nedlægning af naturgasrør
Beretning

1994-122 Lillelunds Have
Arkæologisk undersøgelse

1994-121 Sandbjerget
Arkæologisk undersøgelse

1994-121 Høje Kaserne
Prøvegravningsrapport

1994-119 Holmegaard
Undersøgelse forud for nedgravning af kloakledning
Beretning

1994-118 Fensmark
Undersøgelse forud for nedgravning af kloakledning.
Beretning

1994-117 Næstelsø Præstemark
Udgravning forud for anlægsarbejdet ved nedlægning af SEAS/KONTEK elkabel
Beretning

1994-116 Næstelsø Baunegård
Udgravning med undersøgelse af gruber og stolpehuller
Beretning

1994-115 Maxhavegård
Undersøgelse forud for nedlægning af SEAS/KONTEK elkabel
Beretning

1994-114 Kildegård
Undersøgelse af kabeltrace med gruber
Beretning

1994-112 Vester Egesborg
Udgravningsberetning

1994-110 Vester Egesborg
Udgravningsberetning

1994-108 Kalkerup
Arkæologisk undersøgelse

1994-107 Fladså
Udgravningsberetning

1994-100 SEAS
Rekognosceringsrapport

1994-010 Millings Have
Arkæologisk undersøgelse

1993-800 Lillelunds Have
Beretning

1993-700 Næstved Vandværk, Elværk og Badeanstalt
Bygningshistorie

1993-500 Sibberup
Beretning

1993-485 Evens Enge
Arkæologisk undersøgelse

1993-200 Kalby-Granly
Arkæologisk undersøgelse

1993-100 Almagergård
Arkæologisk undersøgelse

1992-400 Stenbæksholm
Forundersøgelse

1992-100 Syd for Kompagnihuset
Beretning

1992-017 Sortebrødreklostret
Beretning

1992-016 Sortebrødreklostret
Beretning

1992-015 Sortebrødreklostret
Beretning

1992-007 Sortebrødreklostret
Beretning

1992-006 Slagkildevej
Undersøgelse

1992-001 Sortebrødreklostret
Profilopmåling

1991-200 Brogade
Arkæologisk undersøgelse

1991-197 Skomagerrækken 6
Udgravningsrapport

1991-125 Sortebrødreklostret
Beretning

1990-102 Lille Maglebjerg
Prøvegravning

1989-324 Store Dragshøj
Udgravning af gruber fra germansk jernalder
Beretning

1989-289 Draghøjgaard
Arkæologisk undersøgelse
Beretning

1989-170 Sct Peders Kirkegård
Undersøgelse i forbindelse med træplantning
Beretning

1987-300 Smidstrupgård
Prøvegravning
Beretning

1987-200 Sydmotorvejen Del 3
Rekognoscering i forbindelse med anlæg af Sydmotorvejen
Beretning

1987-200 Sydmotorvejen Del 2
Rekognoscering i forbindelse med anlæg af Sydmotorvejen
Beretning

1987-200 Sydmotorvejen Del 1
Rekognoscering i forbindelse med anlæg af Sydmotorvejen
Beretning

1987-107 Kompagnihuset
Dendrokronologisk undersøgelse af Kompagnihuset
Beretning

1987-100 Sct Peders Kirkeplads, Vesthuset
Undersøgelse forud for etablering af dræn
Beretning

1987 Skafterupskatten
Bestemmelse af indholdet af skattefund
Beretning

1986-300 Sct Peders Kirkeplads
Undersøgelse ved omlægning af fjernvarmeledninger
Beretning

1986-276 Axeltorv 11
Undersøgelse

1986-200 Farvergade 7-9
Undersøgelse

1986-113 Sct Peders Kirkeplads
Undersøgelse forud for træplantning
Forundersøgelse

1985-700 Retterstedet i Amtmandshaven
Retterstedet i Amtmandshaven, Næstved Del 1
Beretning

1985-700 Retterstedet i Amtmandshaven
Rettersteder i Amtmandshaven Del 2
Beretning

1985-400 Ostenfeldts parkering
Undersøgelse

1984-700 Vinhuskælderen

1984-700 Vinhuskælderen
Fundliste

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen C Tegninger
Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen D tegninger
Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 3 Antropologisk gennemgang Del 1
Beretning

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 2 Topografisk og historisk redegørelse
Beretning

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 1 Sct Peders Kirke Bygningshistorie
Beretning

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen B Tegninger Del 1
Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen A Sct. Peder Tegninger Del 2
Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen A Sct. Peder Tegninger del 1
Tegninger

1984-400 Sct. Peders Kirkeplads
Kirkepladsen Bilag 3 Antropologisk gennemgang Del 2
Beretning

1984-300 Sortebrødreklostret
Undersøgelse

1984-060 Brotorvet
Beretning

1984-025 Kattebjerg
Beretning

1983-200 Sortebrødregade
Punktundersøgelse

1983-100 Vinhusgade 6
Undersøgelse

1982-062 Kloakarbejder i Næstved bymidte
Indberetning

1982-030 Løveapoteket
Arkæologisk undersøgelse

1982 Hjelmsølille
Undersøgelse

1981-300V Helligåndskarréen
Boreprøver

1981-300 Helligåndskarréen
Arkæologisk undersøgelse

1981-200 Pælespærringer ved Vordingborg Nordhavn
Arkæologisk undersøgelse

1981-100 Farvergade 7
Arkæologisk undersøgelse

1980-100 Riddergade
Arkæologisk undersøgelse

1979-482 Axelhus karréen
Snitopmåling

1979-460 Mogens Tuessøns Boder
Udgravnigsrapport

1979-355 Ydernæsgård
Fundrapport

1979-134 Vinhusgade
Nødudgravning

1978-341 Sct. Peders Kirke
Undersøgelse i forbindelse med restaurering

1976-300 Farvergade 7
Arkæologis undersøgelse

1972-662 Farvergade 7
Punktundersøgelse

1966-260 Sortebrødre Kloster
Opmåling

1965-164 Ostenfeldts Stiftelse
Undersøgelse

1964-201 Farvergade 5
Undersøgelse

1963-419 Store Bredstræde
Undersøgelse

1963-403 Farvergade 3
Profilopmåling

1963-1238 Farvergade 3
Undersøgelse

1950 Sct. Jørgens Kirke og kirkegård
Foreløbig beretning