“Liv og Levn” – arkiv

Næstved Museum udgav i årene 1986 – 2018 årsskriftet Liv og Levn.
Det første hæfte (hæfte 0) drejede sig om bygningsregistrering, men derefter var titlen Liv og Levn med i alt 30 numre.
Hæfterne indeholder kortere og længere artikler og i de seneste år havde hæfterne ofte et samlende tema.

Med tilladelse fra Næstved Museum/Museum Sydøstdanmark er samtlige numre nu blevet digitaliserede og lagt på Næstved Museumsforenings hjemmeside, og dermed tilgængelige for alle.

Der er udarbejdet 3 index (kronologisk, efter forfatternavn og efter titel). De ligger i søgbart pdf-format, så placeringen af en bestemt artikel let kan findes, før man åbner det ønskede hæfte.

© Copyright
Kopiering af de enkelte numre eller artikler må alene ske til privat, ikke-kommercielt brug, og citering må alene ske med tydelig kildeangivelse herunder angivelse af forfatternavne.