Havelauget

Næstved Museumsforenings havelaug passer Museumshaven, der ligger i Ringstedgade 4, ved siden af Helligåndshuset og foran kustodeboligen.
Haven er en lille grøn oase i bymidten med skyggefulde træer, små græsplæner og havebassin samt borde og bænke, hvor borgere og museumsgæster kan nyde freden og evt. spise medbragt mad.

I haven gror krydderurter, lægeurter, nytteplanter og prydplanter, og det er havegruppens opgave, at holde haven pæn og fjerne uønskede vækster. Græsset og gruset ordner museets gartner.


Marts 2024

Havelauget begyndte sæsonen med at få ryddet op i Museumshaven, så den kunne se pæn ud til påske.
Vi fjernede visne plantedele fra stokroser og sæbeurter, beskar hylden ved nødudgangen, så der er fri passage, klippede humlen og reparerede dens støttestativ. Desuden samlede vi en del affald. Det blev til 8 sække og et bundt grene.


Vores arbejdssæson: marts til oktober

Mødedatoer aftales.
Medbring havehandsker og rosensaks.

Har du lyst til at være med til hyggeligt samvær og let havearbejde, kontakt da venligst
Susanne Nabe-Nielsen
s.nabe-nielsen@stofanet.dk
TLF: 20 78 02 66