Program for vinter-forår 2023

Bestyrelsen har nu lagt sidste hånd på programmet for første halvår 2023, så der er tid til at sætte krydser i kalenderen:

 • Tirsdag den 24. januar kl. 19.00
  Årets første foredrag. Museumsinspektør Trine Borake vil ud fra arkæologiske fund fortælle om fortidens samfundsmodel under titlen Konge, knægte og kloge koner.
   
 • Torsdag den 23. februar kl. 16.30
  Fyraftensmøde med museumsinspektør Berit Christensen, der under titlen Krigeren og nonnen vil fortælle om Valdemar Atterdag og dronning Helvig.
   
 • Mandag den 20. marts kl. 19.00
  Foredrag hvor fhv. museumsinspektør Morten Axboe vil fortælle om Guldbrakteater, især ud fra det enestående Vindelevfund.
   
 • Onsdag den 12. april kl.19.00
  Palle Birk vil i et foredrag fortælle om Præstø og herunder forbindelsen til Skovkloster, det senere Herlufsholm.
   
 • Tirsdag den 18. april kl. 19.00 afholdes foreningens ordinære generalforsamling, også med et fagligt indslag.
   
 • Søndag den 14. maj
  gennemføres den tidligere planlagte udflugt til Esrom Kloster og Tegners Museum.
   
 • Bemærk også at årets Middelalderfestival – Næstveds Søjler finder sted i dagene 9. – 11. juni 2023, bl.a. med en del frivillige fra museumsforeningen.

Kontingent 2023

Vi håber, at du fortsat ønsker at være medlem af Næstved Museumsforening, og beder dig indbetale kontingent for 2023, der er uforandret:
• For enkeltpersoner 175,- kr.
• For husstandsmedlemskab 250,- kr.
• Firmamedlemskab 500,- kr. for højst 9 ansatte, 1.000,- kr. for mindst 10 ansatte

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i Spar Nord 9819 4582703022, eller på MobilePay 208822.
Kontingentet kan også indbetales kontant hos museumsværterne i Helligåndshuset.
Bemærk at Helligåndshuset er lukket i januar og februar!
Når kontingentet er blevet betalt vil medlemskort blive fremsendt.

Venlig hilsen
Næstved Museumsforening
Ole Mad