Bestyrelsen

Formand:
Ole Madsen
Wesselsvej 102, 4700 Næstved
Mail: oma4700@stofanet.dk
Tlf. 4059 3940
  
Næstformand, kasserer:
Birgit Petersen Børsting
Fællesejevej 16, 4700 Næstved
Mail: bpb@c.dk
Tlf. 5573 9085 / mobil 2088 8595
  
Sekretær:
Jørgen Elming
Farimagsvej 59, 4700 Næstved
Mail: jorgen.elming@gmail.com
Tlf. 4224 1576
  
Tove Dalby Johansen
Meistersvej 42, 4700 Næstved
Mail: tove.dalby.johansen@gmail.com
Tlf. 5573 3860 / mobil 2627 8756
  
Annelise Hopff
Højbjergvej 18, 4250 Fuglebjerg
Mail: annelise.hopff@c.dk
Telf. 2123 5584