Foreningen

Næstved Museumsforening har til formål er at yde økonomisk og anden støtte til Næstved Museum, herunder at medvirke til synliggørelse af Næstved Museum i lokalsamfundet.

Støt Næstved Museums arbejde ved at blive medlem af  Næstved Museumsforening.
Næstved Museum er en afdeling af Museum Sydøstdanmark.


Fordele ved medlemskab:

  • Gratis adgang til Næstved Museum
  • Rabat på adgang til Holmegaard Værk
  • Rabat på arrangementer på Næstved Museum og Holmegaard Værk
  • Rabat ved køb i museumsbutik
  • Rabat på køb af årskort til alle afdelinger i Museum Sydøstdanmark.
  • Naturligvis gratis adgang til Næstved Museumsforenings foredrag (4 gange årligt) og fyraftensmøder (4 gange årligt)
  • Invitation til 1-2 årlige udflugter med museumsforeningen


Kontingent:

  • Enkeltmedlemskab: 175 kr pr år
  • Husstandsmedlemskab: 250 kr pr år
  • Firmamedlemskab: 500 kr pr år (højst 9 ansatte) / 1000 kr pr år (mindst 10 ansatte)

Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Spar Nord, konto 9819 4582703022
eller på MobilePay 208822
Kontingent kan også indbetales til museumsværterne i Helligåndshuset.
 

Kontakt foreningen for indmeldelse og yderligere information:
Formand Ole Madsen
Tlf.: 4059 3940
Mail: oma4700@stofanet.dk