Generalforsamling

tirs 16apr2024

Ordinær generalforsamling

19.00 til 21.00

Sted: Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, 4700 Næstved

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning for det foregående år
 3. Aflæggelse af regnskab for det foregående år
 4. Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregående år og planer for indeværende år samt orientering om Museum Sydøstdanmarks økonomi
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet til:
  1. Enkeltmedlemskab: 225,- kr.
  2. Husstandsmedlemskab: 350,- kr.
  3. Firmamedlemskab:    med højst 9 ansatte: 500,- kr.
                                       med 10 eller flere ansatte: 1.000,- kr.
 7. Valg af bestyrelse
  På valg er Birgit Børsting, Tove Dalby Johansen og Ole Madsen. Alle er villige til at modtage genvalg
 8. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Rørbech
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement, hvorefter kulturarvschef Kristoffer Buck Pedersen vil fortælle om nyt fra Museum Sydøstdanmark og herunder status for Helligåndshuset.

Af hensyn til indkøb af mad og drikke, bedes de, der ønsker at deltage i spisningen, tilmelde sig hos Annelise Hopff på tlf. 21 23 55 84 eller på mail annelise.hopff@c.dk senest den 12. april.

Vi håber et stort fremmøde til generalforsamlingen.

Gå til arrangementsoversigt