Havelauget

Næstved Museumsforenings havelaug passer Museumshaven, der ligger i Ringstedgade 4, ved siden af Helligåndshuset og foran kustodeboligen.
Haven er en lille grøn oase i bymidten med skyggefulde træer, små græsplæner og havebassin samt borde og bænke, hvor borgere og museumsgæster kan nyde freden og evt. spise medbragt mad.

I haven gror krydderurter, lægeurter, nytteplanter og prydplanter, og det er havegruppens opgave, at holde haven pæn og fjerne uønskede vækster. Græsset og gruset ordner museets gartner.


MAJ 2023

I dag skulle vi fjerne nogle grene på taksen bagest i Museumshaven, da naboerne havde klaget over, at de stødte mod muren, der indhegner haven.
Det var Anders Kondrup Bjerregaard, fra Museum Sydøstdanmark, der ringede om opgaven og senere sendte en mail, der beskrev problemet.

Vi fik fjernet grenene på taksen og rodskuddene på lindetræet samt ordnet bede, det gav en del haveaffald, som vi håber HedeDanmark fjerner snarest, da der skal være aktiviteter i haven i forbindelse med Næstveds søjler.


Vores arbejdssæson: marts til oktober

Mødedatoer aftales.
Medbring havehandsker og rosensaks.

Har du lyst til at være med til hyggeligt samvær og let havearbejde, kontakt da venligst
Susanne Nabe-Nielsen
s.nabe-nielsen@stofanet.dk
TLF: 20 78 02 66