Havelauget

Næstved Museumsforenings havelaug passer Museumshaven, der ligger i Ringstedgade 4, ved siden af Helligåndshuset og foran kustodeboligen.
Haven er en lille grøn oase i bymidten med skyggefulde træer, små græsplæner og havebassin samt borde og bænke, hvor borgere og museumsgæster kan nyde freden og evt. spise medbragt mad.

I haven gror krydderurter, lægeurter, nytteplanter og prydplanter, og det er havegruppens opgave, at holde haven pæn og fjerne uønskede vækster. Græsset og gruset ordner museets gartner.


August 2023

Havelauget var atter heldige med vejret, så vi kunne få en del fra hånden.
Der blev luget i bedene og på diget. Mispeltræet ved muren til Ringstedgade er blevet ramt af en bil, og de brækkede grene skulle fjernes.
Vi skuffede området ved cykelstativerne, men området ud for Helligåndshuset trænger til en kærlig hånd,
og græsset til at blive slået.
Da der er City-nat den 1/9, kontaktede vi HedeDanmark, der lovede at komme den 31/8.

Næste møde den 4. oktober 2023.


Vores arbejdssæson: marts til oktober

Mødedatoer aftales.
Medbring havehandsker og rosensaks.

Har du lyst til at være med til hyggeligt samvær og let havearbejde, kontakt da venligst
Susanne Nabe-Nielsen
s.nabe-nielsen@stofanet.dk
TLF: 20 78 02 66