Borgermøde om Helligåndshuset

Næstved Museum har inviteret til borgermøde om Helligåndshusets fremtid.
Se under Arrangementer den 12. december 2023, kl. 16,
Mød op og fortæl om dine ønsker til de fremtidige udstillinger og formidling i Helligåndshuset.