Kontingent 2023

Vi håber, at du fortsat ønsker at være medlem af Næstved Museumsforening, og beder dig indbetale kontingent for 2023, der er uforandret:
• For enkeltpersoner 175,- kr.
• For husstandsmedlemskab 250,- kr.
• Firmamedlemskab 500,- kr. for højst 9 ansatte, 1.000,- kr. for mindst 10 ansatte

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i Spar Nord 9819 4582703022, eller på MobilePay 208822.
Kontingentet kan også indbetales kontant hos museumsværterne i Helligåndshuset.
Når kontingentet er blevet betalt vil medlemskort blive fremsendt.

Venlig hilsen
Næstved Museumsforening
Ole Madsen