Persondatapolitik

I henhold til persondatalovgivningen kan det oplyses, at Næstved Museumsforening opbevarer følgende oplysninger om medlemmer:

 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Eventuel mailadresse
 • Eventuelt telefonnummer
 • Om betaling af kontingent er sket og da med hvilket beløb
 • Om medlemskort er udstedt

Oplysningerne anvendes til følgende formål:

 • Overordnet for at have oplysning om, hvem der er medlemmer af foreningen
 • Kommunikation med medlemmerne
 • Udsendelse til medlemmerne om aktiviteter i museumsforeningen og på Næstved Museum
 • Kontrol af kontingentbetaling
 • Sikre at medlemskort er udstedt til de medlemmer, der har betalt kontingent

Oplysningerne opbevares i et elektronisk kartotek (regneark) hos et af bestyrelsens medlemmer, og det er alene bestyrelsen, der har adgang til disse data.
Oplysningerne slettes senest ved udgangen af det kalenderår et medlem måtte have udmeldt sig af foreningen.

Ethvert medlem kan ved henvendelse til bestyrelsen få oplyst, hvilke oplysninger foreningen har registreret for den pågældende.