Den Plessenske Skole i Vallensved

Den Plessenske Skole i Vallensved kan i år fejre sit 300-års jubilæum. Det markeres ved 2 foredrag, henholdsvis den 25. maj 2024 og den 22. august 2024, samt festligholdelse af selve jubilæet den 24. oktober 2024.
Se nærmere nedenfor og under arrangementer.

Den-Plessesnske-Skole-i-Vallensved-300-aars-jubilaeum_Program_2024-05-06