Møller i Næstved Kommune

Forside | Vælg fra kort | Vælg fra liste

 


 

Tak til alle der i en eller anden form har leveret materiale til mølleregistranten.

Især tak til Svend C. Dahl for hans utrættelige entusiasme og arbejde med at lokalisere og finde beskrivelser af omegnens møller i diverse kortmaterialer samt skriftlige kilder - herunder gennemgangen af Møllebogen 1689.

Bertil Larsen fra Møllehistorisk Samling skal ligeledes have tak for sit samarbejde og for at stille sin viden til rådighed for museet.

Mølleregistrantens redaktion
Næstved Museum (1980erne)
Revideret i 2006 ved Cand.mag. Susanne Outzen