Ole Vincent Larsen - grafiksamling

Samling på 200 værker med tilhørende registreringsdata