Søvejen til Næstved

Forrige Hjem Næste

Mindegabet, passagen mellem Longshave og Enø.

Mindegabet, passagen mellem Longshave og Enø.

 

 

Mindegabet er den naturlige åbning fra Smålandsfarvandet og ind til Karrebæk Fjord. Skibene opankrede på reden i Karrebæksminde Bugt, og varerne blev omlastet til små pramme, som blev staget gennem fjorden. I baggrunden ses broen over Mindegabet. Den gav i mange år anledning til debat om, hvem der skulle vedligeholde den, da den ikke blev betragtet som en del af det offentlige vejnet. Indsejlingen gennem Mindegabet blev ved med at sande til, og i slutningen af 1700-årene var der for lidt vand til, at selv små skibe kunne sejle ind i Karrebæk Fjord.