Søvejen til Næstved

Forrige Hjem Næste

Næstveds nye havn endnu før alt er færdigetableret ca. 1939.

Næstveds nye havn endnu før alt er færdigetableret ca. 1939.

 

 

Billedet er taget fra kirketårnet på Sct. Peders Kirke ud over det nye havneområde og med landsbyen Åderup i baggrunden. Ny Maglemølle Papirfabrik ligger bagerst hvor kraftstationen rager op, og med de store kulbunker til venstre for. På den anden side af vandet ligger en stor buehal, som er krydsfinerfabrikken A/S Dansk Skovindustri, som blev opført i 1933-34. Fra 1969 hedder fabrikken Vedex. Det nye svajebassin er færdigt, sådan at skibe på op til 119 m kan vende i havnen. Wilhelm Smiths Foderstofforretning er flyttet fra Det Gule Pakhus og ind i nye store lagerbygninger, forrest til højre, ved det nye kajanlæg. I midten af billedet er den nye toldbod. I forgrunden ses de små huse i Lille og Store Bredstræde, som blev revet ned i 1962. Foran husene ses Havnegade, som er anlagt oven på den rørlagte del af Susåen.