Søvejen til Næstved

Forrige Hjem Næste

Kortudsnit af Susåens løb fra Næstved til fjorden mellem landsbyerne Grimstrup og Aaderup, opmålt i 1690´erne af Jens Sørensen.

Kortudsnit af Susåens løb fra Næstved til fjorden mellem landsbyerne Grimstrup og Aaderup, opmålt i 1690´erne af Jens Sørensen.

 

 

I 1684 blev Jens Sørensen spion og søkorttegner for Christian 5., som havde brug for gode søkort i forbindelse med militære operationer. Før Jens Sørensen tegnede sine søkort, var kongens skibe henvist til udenlandske søkort, som ofte var mangelfulde og upræcise. Den almindelige skibsfart fik dog ingen glæde af Jens Sørensens søkort, da de forblev en militær hemmelighed.