Søvejen til Næstved

Forrige Hjem Næste

Udgravning af kanalen i 1936.

Udgravning af kanalen i 1936.

 

 

Billedet er taget fra nordøst i luftrummet over Åderup og ud mod Smålandshavet. Karrebæk skimtes gennem røgen fra slæbebåden Enø, som er på vej ind ad Karrebæk Fjord. En af de hollandske gravemaskiner er i gang med grave sig vej gennem landskabet og fjerne sin del af de i alt 2,3 millioner kubikmeter jord, som der skulle til for at grave kanalen og uddybe havnen. Ved kanalens munding, ud for Stenbæksholm til højre i billedet, er det område, som opfyldtes med jord og slam fra udgravningen. I forgrunden til venstre ses Susåens gamle løb.