Søvejen til Næstved

Forrige Hjem Næste

Susåen nord for Storebro omkring år 1900.

Susåen nord for Storebro omkring år 1900.

 

 

Her ses kajpladsen tilhørende Birksteds Købmandsgård. Her blev der losset mange varer såsom træ, foderstoffer og kunstgødning. I baggrunden tårner Sct. Peders Kirke sig op. Den er Næstveds største kirke og kan føres tilbage til 1100-tallet. Kirken, som den ser ud i dag, er bygget mellem 1375 og 1450.