Søvejen til Næstved

Forrige Hjem Næste

Både ved kajen i Næstved Havn omkring år 1900.

Både ved kajen i Næstved Havn omkring år 1900.

 

 

Næstved, inden industrialiseringen gør sit indtog og ændrer havnemiljøet. Joller, pramme og sejlskibe ligger ved kajen. Bag masterne ses fattiggården, som i dag forbundet med Max Banks hovedkvarter, kaldet Aquahuset. Bagerst hvor fjorden drejer skimtes Sct. Jørgensgården i Åderup. Til venstre er havnepladsen, og til højre i billedet er de åbne arealer, hvor Ny Maglemølle Papirfabrik begynder at tage form fra 1935.