Keramiker Peder Rasmussen

[Introduktion]  [Udvalgte værker]

Peder Rasmussen er født i Næstved (1948) og startede sin - internationale - karriere med at blive uddannet til pottemager hos Kähler i 1966-1970.

Hans karriere omfatter, udover keramiske værker, der også er købt af museer i hele Nordeuropa, også undervisning, udstillingskuratering og kunstneriske bestyrelsesposter samt et solidt forfatterskab om keramik.

1971 gifter Peder Rasmussen sig med Karen Bennicke og siden har de haft værksted sammen, fra 1974 på Bregentved.

Selv siger han om sit arbejde:

"Selv om formen er vigtig for mig, så har det altid været billedsiden, mangfoldigheden af påtrængende figurationer af mere eller mindre dekorativ karakter, der har været min anledning til at lave endnu en billedvase. De sidste ti år har dekorationerne taget en mere naturalistisk retning. Menneskefiguren er som regel det centrale i dekorationerne, ofte i kombination med ornamentale elementer eller involveret i forskellige aktiviteter. Menneskets forhold til naturen er et af mine genkommende motiver. Men emnekredsen er ret bred, og generelt mener jeg, at den keramiske krukke er meget brugbar som fortællemedium. Jeg betragter mine billedvaser som en art filmiske fortællinger.
Jeg arbejder også en del med fritstående figurer, der ofte deler motivisk udgangspunkt med vaser og krukker.
Hvad det tekniske angår, har jeg været meget igennem, som det ses af mit "Museum". Først var det lertøj - så stentøj, siden Raku. Fra først i først i halvfemserne har jeg hovedsageligt arbejdet med blankglaseret lertøj i relativt klassiske former. Senest har jeg eksperimenteret med Majolica, den klassiske italienske teknik, jeg mødte under mit studieophold i Italien først i halvfjerdserne."


Eksempler på publikationer af Peder Rasmussen:
Kählers Værk, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2002
Keramisk kunst, Keramik af billedkunstnere på Kähler, Kähler keramik, Næstved 2003
Ceramique Danoise, La connexion Francaise.
- La Revue de la Ceramique et du Verre no. 134, 2004
REISTRUP - udsmykninger og keramik, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2006
Drømmen om det gotiske spir. I "Svend Hammershøi" Viborg, Øregaard og Næstved museer, 2007
Eighteen scenes from the life of a modern potter. I Ceramic review, London, jan. feb. 2009

Læs mere på www.pederrasmussen.dk & Weilbachs Kunstnerleksikon

Peder Rasmussen har jævnligt været med til udstillinger i Næstved, fx i 1982 i Helligåndshuset sammen med Karen Bennicke, hvor de to kunstnere i udstillingen "Keramiske Arbejder" gik i dialog med museets permanente samlinger, og i 1989 i Boderne i den fælles udstilling "Keramik".
I 1998 vistes Peder Rasmussens jubilæumsudstilling Keramik 1973-1998 i Boderne.

Næstved Museum har løbende erhvervet udvalgte eksempler på Peder Rasmussens keramiske kunst.