Keramiker Karen Bennicke

[Introduktion]  [Udvalgte værker]

Karen Bennicke (f. 1943) er datter af lærer Elise Hansen og lektor Carl Henrik Bennicke, som underviste ved Herlufsholm Kostskole i 7 år i 1950erne.
Karen fik i denne periode efter skoletid undervisning i Lille Næstved hos Astrid Tjalk Nielsen, som arbejdede hos H. A. Kähler, og hendes mand.

KB blev udlært som pottemager 1958-62 hos Kurt Olsen på Abbednæs Potteri og hos Carl Viggo Larsen på Enø Pottemageri. Fra 1962 har KB haft eget værksted i Ring, Rettestrup og Vordingborg. Siden 1972 har KB haft værksted sammen med keramiker Peder Rasmussen, først i København, siden 1974 i Den gamle Smedje på Bregentved.

Weilbachs Dansk Kunstnerleksikon, artikel ved Lene Olesen 1994:

"Karen Bennicke arbejdede først med serieproduktion og unika i lertøj, men fra 1977 kun med unika i stentøj.

Traditionelle brugsformer danner ofte udgangspunkt for de skulpturelle arbejder, som på grundlag af nøjagtige skitser og modeller i pap bygges op af plader af stentøjsler.

Der er et tæt samspil mellem de sluttede, konstruktive former og den lineære eller geometriske dekoration. Sort streg på det råhvide ler eller klare farver i præcist afgrænsede farvefelter, der i de "isonometriske potter" og "optiske vaser" fra begyndelsen af 1980erne synes at danne perspektivisk dybde på fladen.

En ny udvikling satte ind i 1991, hvor en yderligere forenkling af dekoration og form har ført til en række monokrome keramiske objekter.

Karen Bennicke har ved flere lejligheder udstillet på Næstved Museum, således i 1982 i Helligåndshuset sammen med Peder Rasmussen, hvor de to kunstnere i udstillingen "Keramiske Arbejder" gik i dialog med museets permanente samlinger, og igen i 1995 i Boderne i den retrospektive separatudstilling "Tilbageblik".

Næstved Museum har gennem årene erhvervet udvalgte eksempler på Karen Bennickes keramiske kunst.
De indkøbte værker afspejler vigtige hovedafsnit i Karen Bennickes kunstneriske produktion eller oeuvre jf. Lene Olesens ovenfor anførte karakteristik.

Palle Birk Hansen 2005