Kalmykker og Samer -
Fotografier fra 1890 og 1894 - Hans Sophus Kaarsberg

Forrige Hjem

"Svenske Lapper i Skoven"