Kalmykker og Samer -
Fotografier fra 1890 og 1894 - Hans Sophus Kaarsberg

Hans Sophus Kaarsberg (1854-1929)
Læge, forfatter, globetrotter og fotograf 

         
Kaarsberg: Kalmykker 1890
         
Kaarsberg: Samer 1894
       
         

 Billederne kan ses i rækkefølge.  Start her Næste
- eller vælg fra oversigten

Hans Kaarsberg var søn af pastor Hans Berlin Kaarsberg (1805-1884), Skelby Præstegaard.
Unge Kaarsberg blev uddannet som læge ved Københavns Universitet og først ansat som huslæge for forældrene i Skelby. Senere fik han praksis i Glumsø, hvor han byggede lægeboligen "Tårnet". Her holdt han litterær salon for danske forfattere som Johan Skjoldborg, Sophus Schandorph og Jeppe Aakjær med mange flere.
I 1899 blev han headhuntet til Sorø Amt, hvor han stod for opførelsen og driften af Sorø Amts Sygehus.

Ved siden af sit daglige virke som praktiserende læge dyrkede Kaarsberg en faglig interesse for lepra og sociale forhold, som gav ham en dyb interesse for "uciviliserede nationer" eller oprindelige folkeslag.
På den baggrund foretog han en privat ekspedition i 1890 til kalmykkerne på stepperne i den russiske del af Kaukasus.
Et andet eksempel er en vandretur i 1894 i det nordlige Sverige blandt samerne eller lapperne.

Han fortsatte i 1899 på sin 2. ekspedition til Kaukasus, denne gang den vestlige del for at studere kosakker i bjergene. På denne tur fulgte vennen Karl Hansen Reistrup (1863-1929) med som tegner. Den Reistrup, vi kender fra hans arbejde hos Kähler. De fleste af Reistrups bevarede tegninger fra turen til Kaukasus kan studeres i museets årsskrift Liv og Levn 19 - 2005. Her kan man også læse en prøve på den varme tone mellem de to venner.

Kaarsberg har selv har brugt sit fotografiapparat dels på den første ekspedition til Kalmykkernes Land i 1890, dels på en rejse til Sameland i 1894. Disse positiver gemte sig i Herlufsholms Geografiske Samling (NÆM 1448), hvilket er forbløffende, når man har læst Kaarsbergs erindringer om livet på Herlufsholm. På trods af de dårlige oplevelser havde Kaarsberg heldigvis overskud nok til at skænke fotografierne til sin gamle skole!

En del af fotografierne fra Kaukasus (NÆM 1996:323) er gengivet i Hans S. Kaarsbergs bog: "Gjennem Stepperne og blandt Kalmykkerne - Tilhest og med Trespand, Billeder og Studier"; København 1892.
Tilsvarende er nogle af fotografierne fra Sameland (NÆM 1996:271) gengivet i hans bog "Nordens sidste Nomade - Studier og Billeder fra svensk Lapmark nord for Polarkresen", København 1897.

Her kan man imidlertid studere hele samlingen på 21 fotografier i al deres skarphed uden bogtrykkets raster. God fornøjelse!

Palle Birk Hansen
Museumsdirektør
17.12.2012