Fotografier

   
Næstved omkring 1870
Fotograferet af J. F. Busch (1825-1883).
   
Susåbilleder
Forstørrede affotograferinger af gamle fotografier der viser hvordan det virkelig var i gamle dage omkring Susåen.
   
Søvejen til Næstved
22 billeder med tekster, der fortæller om, hvordan varer er blevet transporteret fra Karrebæksminde til Næstved via Karrebæk Fjord og Susåen, i perioden fra 1690 til 1939.
   
Kalmykker og Samer -
Fotografier fra 1890 og 1894 - Hans Sophus Kaarsberg