Næstved omkring 1870

Hjem Næste

Næstved havn

Næstved Havn - til venstre skyder Præstegårdsengen på Lille Næstved-siden sig frem til midt i billedet, bag den ses Boderne foran Sct. Peders Kirke, midt i billedet Kompagnihusets gamle gavl uden kamtakker, foran det lige over engen ses Næstved Gasværk fra 1862, til højre Det Gule Pakhus foran træerne langs Slagkildevej og i Sortebrødreanlægget.