Næstved omkring 1870

Fotograferet af J. F. Busch (1825-1883).            Retur billedoversigt

Johan Frederik Busch blev født 2. januar 1825 i Frederiksværk som søn af kobbersmed Isaak Daniel Busch og Ane Charlotte Agerlin.

I 1858 giftede han sig - 33 år gammel - med 28-årige Ane Marie Sørensdatter, født 1830 som datter af husmand Søren Sørensen og hustru Sofie Knudsdatter i Everdrup. 
Med Ane Marie fik Johan Busch sønnen kunstmaler Peter Busch (1861-1942). Ane Marie døde i 1877.
I 1882 giftede Johan Busch sig som 57-årig for anden gang, nu med den 29 år gamle Jensine Johanne Marie Dyrhauge, født 1853 i København som datter af snedkersvend Andreas Carlsen Dyrhauge og Maren Thomsen.

J. F. Busch kom efter konfirmationen i 1839 i lære i H. V. Bissens billedhuggerværksted. Senere gik han over til malerkunsten og siges at være begyndt i Eckersbergs Malerstue. 
Busch blev optaget på Kunstakademiet i København i efteråret 1839, gik i gipsskolen marts 1841, i modelskolen marts 1842 til 1848. Han kom i malerlære i 1842 og var udlært som svend i 1845. Busch fik Lille Sølvmedalje i 1845.
Som akademielev deltog han i udsmykningen af Thorvaldsens Museum i 1844-45, og ca. 1847-48 var han med til at udsmykke Christian IV's Kapel ved Roskilde Domkirke.

I april 1854 slog han sig ned i Næstved som malermester. Fra december 1859 udvidede han virksomheden med arbejdet som fotograf. I folketællingen 1860 finder vi ham med familie i ejendommen Ringstedgade 9, matr. nr. 143. Familien omfatter kone Marie Sørensen (Ane Marie Sørensdatter), børnene Marie på 3 år og Søren på 1 år, to lærlinge og en tjenestepige. Året efter fødes Peter, det 3. barn som nævnt.
I 1867 er malermester og fotograf Busch flyttet til Ringstedgade 31. Ejendommen ligger uden for den gamle byport som nabo til sygehuset. 30. juni 1870 får han omtakseret ejendommen efter at have nybygget huset, nu opført i grundmur i 8 fag.
I 1872 flyttede han til Frederiksberg, hvor han oprettede fotografisk atelier. J. F. Busch døde i 1883.

Blandt J. F. Buschs værker tælles "Næstved i 12 Billeder med Tekst" ca. 1870 og "Næstved 1876", bestående af 14 litografier.
"J. F. Buschs kunstneriske betydning ligger hovedsageligt i hans fotografiske prospekter fra by og land. De er som regel enkle, klassiske kompositioner med et skarpt sidelys, der giver mørk-lyse kontraster i landskabet såvel som på bygninger, der derfor fremtræder som veldefinerede enheder i et landskabeligt eller bymæssigt rum. Et par siddende børn, en enlig vandrer eller en stående figurgruppe giver ofte liv og en vis monumentalitet i de ellers stille og idylliske motiver." (Marie Louise Berner, Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon 1994 ff.).

Palle Birk Hansen 2002

  Retur billedoversigt