kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Tystrup

 1. Tystrup Kirke set fra syd.
 2. Kirken set fra nordøst.
 3. Kirken set fra nord. Rester af 2 kapeller, der bl....
 4. Kirken set fra nord. Rester af 2 kapeller, der bl....
 5. Kirken set fra øst.
 6. Sakristiet set fra nord.
 7. Vindue i nordsiden. Omkring ses rester af et kape....
 8. Kirkens tårn.
 9. Kirkens våbenhus.
 10. Tilmuret romansk vindue.
 11. Gavlen på sakristiet. Syv tvillingdelte blændinge....
 12. Tvillingdelt blænding - detalje.
 13. Over våbenhuset anes et tilmuret romansk vindue.
 14. Indmuret gravplade på nordsiden af kirken.
 15. Indhugget cirkel i sten i tårnet.
 16. Overgang mellem skib og sakristi.
 17. Tilmuret romansk vindue på nordsiden.
 18. Kvaderriller anes på nordsiden.
 19. Romansk vindue over skibet ind mod våbenhusets lof....
 20. Romansk vindue over skibet på nordsiden.
 21. Kridtstensskiftet i det sydlige romanske vindue er....
 22. Kridtstensskiftet i det sydlige romanske vindue - ....
 23. Gamle nummertavler på våbenhusets loft.
 24. Kvaderriller i muren mellem våbenhus og skib. (fig....
 25. Kvaderriller i muren mellem våbenhus og skib. (fig....
 26. Kirkens ene klokke fra 1817.
 27. Kirkens anden klokke fra 1487.
 28. Ringerregulativ.
 29. Tårnets trappe set fra mellemste stokværk.
 30. Alterparti.
 31. Altertavle. Billedet er en kopi efter Carl Bloch (....
 32. Altertavle - detalje.
 33. Alterstage fra ca. 1640.
 34. Alterstage - detalje. (fig.1) Stagens fod hviler ....
 35. Alterstage - detalje. (fig.2) Stagens fod hviler ....
 36. Prædikestol og lydhimmel (ca. 1635-1640).
 37. Prædikestol fra 1635-40.
 38. Lydhimmel.
 39. Prædikestol - detalje.
 40. Prædikestol - detalje.
 41. Prædikestol - detalje.
 42. Prædikestol - detalje.
 43. Prædikestol - detalje.
 44. Prædikestol - detalje.
 45. Prædikestol - detalje.
 46. Romansk døbefont udhugget i én sten.
 47. Kirkens orgel.
 48. Messingskilt på orglet.
 49. Stolestader fra 1619. (fig.1)
 50. Stolestader fra 1619. (fig.2)
 51. Afdækket tidligere bemaling indvendig i stolestade....
 52. Afdækket tidligere bemaling indvendig i stolestade....
 53. Tidligere altertavle (oprindelig epitafiumramme) f....
 54. Tidligere altertavle (oprindelig epitafiumramme) f....
 55. Indvielseskors i vestenden af kirken.
 56. Indvielseskors.
 57. Indvielseskors.
 58. Indvielseskors.
 59. Indvielseskors.
 60. Inskription i korbuen. Afdækket i 1988.
 61. Kalkmaleri.
 62. Kalkmaleri i koret. (ca. 1450-75)
 63. Kalkmaleri i koret. (ca. 1450-75)
 64. Kalkmaleri i koret. (ca. 1450-75)
 65. Kalkmaleri i koret. (ca. 1450-75)
 66. Kalkmaleri i koret. (ca. 1450-75)
 67. Kalkmaleri - "Livets træ" - afdækket 1988.
 68. Romansk vindue i koret.
 69. Døren ud til våbenhuset.
 70. Indsamlingsbøsse.
 71. Nummertavle.
 72. Gravsten over sognepræst Berthel Mai, død 1711.
 73. Syvarmet lysestage.
 74. Trearmet lysestage stående i koret.
 75. Vægstage.
 76. Lysekrone.
 77. Porcelænsplade fra 1802.
 78. Kirkeskib.
 79. Præstetavle.
 80. Kande, skål og oblatæske.
 81. Kirkestævneskilt. Hænger i sakristi.
 82. Inskription i sakristi.
 83. Indsamlingsskuffe. Står i sakristi.
 84. Dør mellem sakristi og kor.
 85. Gulvfliser fra cs. 1200 indmuret i niche i våbenhu....
 86. Gulvflise i niche i våbenhus - detalje.
 87. Nyere, smuk og enkel gravsten på kirkegården.
 88. Gammel gravsten ved sakristiet.
 89. Sten liggende ved sakristidøren.
 90. Udsigt over kirkegården.
 91. Udsigt fra kirkegården.
 92. Kirkens gamle præstebolig.
 93. Rytterskolen overfor kirken.
 94. Grundplan. Målt af Aage Roussell 1931. ---- ....