kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Sct. Peders Kapel

 1. Sct. Peders Kapel set fra syd. Kapellet blev indv....
 2. Sct. Peders Kapel set fra sydøst. Grunden som kap....
 3. Kapellet set fra nordvest.
 4. Kapellet set fra nord.
 5. Kapellet set fra øst.
 6. Glasmosaikvindue i østgavlen symboliserer Den Tree....
 7. Glasmosaikvindue i vestgavlen.
 8. Kapellets spir. Skænket af kammerherreinde Vind.
 9. Kapellets vindfløj.
 10. Kapellets indgang.
 11. Kapellets indgang - detalje.
 12. Kapellets indgang - detalje,
 13. Et af kapellets blyindfattede vinduer.
 14. Glasmosaik i østgavlen.
 15. Murblænding. 5000 mursten fremstillet på Bredesha....
 16. Murblænding - firpas.
 17. Murdetalje - savskifte.
 18. Alterparti.
 19. Korset på alterbordet er moseeg belagt med bladgul....
 20. Alterkors - detalje.
 21. Den smukke alterdug.
 22. Prædikestol.
 23. Romansk døbefont. Muligvis fra den nedlagte Bøges....
 24. Døbefont - detalje. Foden er nyere.
 25. Døbefont - detalje.
 26. Kapellets orgel.
 27. Nummertavle.
 28. Smedejernsstage.
 29. Indsamlingsbøsse.
 30. Det vestlige mosaikvindue set indefra.
 31. Det østlige mosaikvindue set indefra.
 32. Stolerækker.
 33. Vægdekoration, fremstillet af malermester Veber, K....
 34. Dekoration, fremstillet af malermester Veber, Købe....
 35. På skibets bjælker er malet skriftsteder.
 36. På skibets bjælker er malet skriftsteder.
 37. Døren mellem skib og våbenhus.
 38. Loftsbelysning
 39. Kapellets smukke murstensgulv.
 40. Skibet set fra koret.
 41. Koret set fra skibet.
 42. Mindeplade over major i den engelske hær Anders La....
 43. Udsigt fra Kapellet over Præstø Fjord. ------- ....