kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Ladby Kirkeruin

 1. Informationstavle ved Ladby Kirkeruin.
 2. Indgangen til kirkegården fra syd - før restaureri....
 3. Sydindgangen til kirkeruinen før restaurering.
 4. Nordindgangen til kirkeruinen før restaurering.
 5. Koret set fra skibet før restaurering.
 6. Skibet set fra koret før restaurering.
 7. Kirkeruinen set fra nordvest under restaurering i ....
 8. Restaurering i 2003.
 9. Næstved Museums udgravning sommeren 2003. Udgravn....
 10. Næstved Museums udgravning sommeren 2003. Søgegrøf....
 11. Næstved Museums udgravning sommeren 2003. Søgegrøf....
 12. Næstved Museums udgravning sommeren 2003. Korets ....
 13. Næstved Museums udgravning sommeren 2003. Søgegrøf....
 14. Næstved Museums udgravning sommeren 2003. Søgegrøf....
 15. Fund fra Næstved Museum's udgravning sommeren 2003....
 16. Fund fra Næstved Museum's udgravning sommeren 2003....
 17. Fund fra Næstved Museum's udgravning sommeren 2003....
 18. Fund fra Næstved Museum's udgravning sommeren 2003....
 19. Fund fra Næstved Museum's udgravning sommeren 2003....
 20. Udgravning/restaurering 2003-2005.
 21. Restaurering 2003-2005.
 22. Restaurering 2003-2005.
 23. Restaurering 2003-2005. Murkerne i kassemuren.
 24. Restaurering 2003-2005. Nationalmuseet's afdæknin....
 25. Skibets vestende under restaurering. (fig.1)
 26. Skibets vestende under restaurering. (fig.2)
 27. Restaurering 2003-2005. Skibets og korets nordvæg....
 28. Restaurering 2003-2005. Skibets og korets sydvæg.
 29. Restaurering 2003-2005. Murhøjden målt i koret.
 30. Restaurering 2003-2005. Korets østvæg.
 31. Restaurering 2003-2005. Koret set fra nordøst.
 32. Kirkeruinen set fra syd, efter restaurering.
 33. Kirkeruinen set fra sydøst efter restaurering.
 34. Kirkeruinens sydindgang efter restaurering.
 35. Kirkeruinens skib set fra sydvest efter restaureri....
 36. Kirkeruinens skib set fra nordvest efter restaurer....
 37. Kirkeruinens nordside efter restaurering.
 38. Kirkeruinens kor og skib set fra nord efter restau....
 39. Nordsiden af kirkeruienen efter restaurering.
 40. Kirkeruinens nordindgang efter restaurering.
 41. Tærskelsten i sydsiden efter restaurering.
 42. Tærskelsten i nordsiden efter restaurering.
 43. Murhjørne ved sydindgangen efter restaurering.
 44. Tilhugget kvader på murhjørne efter restaurering.
 45. Den færdige mur efter restaurering.
 46. Triumfmuren i nordsiden efter restaurering.
 47. Triumfmuren i sydsiden efter restaurering.
 48. Skibet set fra koret efter restaurering.
 49. Koret set fra skibet efter restaurering.
 50. Grundplan. Målt af K.V.Barfoed 1916 og C.A.Jensen....