kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Kvislemark

 1. Kvislemark Kirke set fra nordvest.
 2. Kirken set fra sydvest.
 3. Kirken set fra syd.
 4. Kirken set fra nord.
 5. Kirken set fra nordøst.
 6. Kirken set fra sydøst.
 7. Forsænket savskiftegesims på skibet.
 8. Udkrogede fladbuer på korets nordside.
 9. Fladbuer og savskiftegesimser.
 10. Gammel gravsten fra Kvislemark.
 11. Bænk stående på mellemste stokværk.
 12. Bænk stående i mellemste stokværk.
 13. Klokke - støbt 1839.
 14. Klokke - støbt ca. 1300.
 15. Klokkefirmaet THUBALCA's mærke.
 16. Alterparti. Altertavlen er højrenæssance (1615).
 17. Altertavle - detalje.
 18. Altertavle - detalje.
 19. Altertavle - detalje.
 20. Altertavle - detalje.
 21. Altertavle - detalje.
 22. Alterstage - ca. 1625.
 23. Prædikestol - bruskbarok - ca. 1630. (fig.1)
 24. Prædikestol - bruskbarok - ca. 1630. (fig.2)
 25. Prædikestol - bruskbarok - ca. 1630. (fig.3)
 26. Lydhimmel - detalje.
 27. Lydhimlens loft med dobbeltroset.
 28. Prædikestol - detalje.
 29. Prædikestol - detalje.
 30. Prædikestol - detalje.
 31. Prædikestol - detalje.
 32. Prædikestol - detalje.
 33. Døbefont - eg (fig.1) Muligvis samme mester som al....
 34. Døbefont (fig.2). Dåbsfadet står i et døbefad af b....
 35. Døbefad af bly - detalje
 36. Døbefad af bly - detalje.
 37. Kirkens orgel.
 38. Præstetavle.
 39. Nummertavle.
 40. Lysearm.
 41. Lysekrone.
 42. Lysekrone.
 43. Indskrift på lysekrone.
 44. Vægstage.
 45. Pengeblok - ca. 1700.
 46. Stolestader - ca. 1630. (fig.1)
 47. Stolestader - ca. 1630. (fig.2)
 48. Stolestader - ca. 1630. (fig.3)
 49. Stolestade med våbenskjold.
 50. Stolestade med våbenskjold.
 51. Stolestade med våbenskjold.
 52. Bænk stående i koret.
 53. Kalkmaleri i korhvælvet - ca. 1425-1450.
 54. Kalkmaleri i korhvælvet - ca. 1425-1450.
 55. Kalkmaleri i korhvælvet - ca. 1425-1450.
 56. Kalkmaleri på nordvæggen - ca. 1425-1450.
 57. Indvielseskors på nordvæggen.
 58. Kalkmaleri i korhvælvet - ca. 1425-1450.
 59. Kalkmaleri i korhvælvet - ca. 1425-1450.
 60. Kalkmaleri i korhvælvet - ca. 1425-1450.
 61. Gemmeniche i korets nordvæg.
 62. Del af tilmuret romansk vindue.
 63. Lille krucifiks hængende ved opgangen til prædikes....
 64. Vestenden af skibet.
 65. Koret og skibet set fra vest.
 66. Dør mellem skib og våbenhus.
 67. Kirkens udgang.
 68. Støbejernskors på kirkegården.
 69. Udsigt fra våbenhus.
 70. Grundplan. Målt af Aage Roussell 1931. ---- O....