kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Krummerup

 1. Krummerup Kirke set fra syd.
 2. Kirken set fra nord.
 3. Kirken set fra sydøst.
 4. Kirken set fra syd.
 5. Våbenhus.
 6. Trappegesims og fladbuer mødes hvor skibet er forl....
 7. Trappegesims.
 8. Fladbuer.
 9. Kvaderriller.
 10. Gammel stolegavl på våbenhusloft.
 11. Våbenhusloftets væg ind mod kirken. Kvaderriller ....
 12. Kande på våbenhusloftet.
 13. Gammel bænk liggende på spærene over skibet.
 14. Olielampe hængende over hvælvene.
 15. Klokkebomme i øverste stokværk i tårnet.
 16. Knebler i øverste stokværk i tårnet.
 17. Kirkens ene klokke.
 18. Kirkens anden klokke.
 19. Tilmuret fladbuet dør i tårnet, som tidligere har ....
 20. Alterparti.
 21. Freskomaleri bag alteret. Udført i 1942 af Stefan....
 22. Korbuekrucifiks - ca. 1500 (fig.1)
 23. Korbuekrucifiks - ca. 1500 (fig.2)
 24. Freskomaleri udført i 1942 af Stefan Viggo Pederse....
 25. Freskomaleri udført i 1942 ag Stefan Viggo Pederse....
 26. Freskomaleri udført 1942 af Stefan Viggo Pedersen.
 27. Freskomaleri udført 1942 af Stefan Viggo Pedersen.
 28. Alterstage - ca. 55 cm høj. Ca. 1650-75.
 29. Prædikestol - ca. 1626. Muligvis Ejler Abelsen Sch....
 30. Prædikestol - ca. 1626. Muligvis Ejler Abelsen Sc....
 31. Prædikestol - ca. 1626. Muligvis Ejler Abelsen Sc....
 32. Prædikestol -detalje.
 33. Lydhimmel - ca. 1600.
 34. Lydhimmel - detalje (Bomærke).
 35. Prædikestol - detalje.
 36. Prædikestol - detalje.
 37. Prædikestol - detalje.
 38. Prædikestol - detalje.
 39. Prædikestol - detalje.
 40. Prædikestol - detalje.
 41. Prædikestolen bæres af Moses med De Ti Bud (fig.1)
 42. Prædikestolen bæres af Moses med De Ti Bud (fig.2)
 43. Prædikestolen bæres af Moses med De Ti Bud (fig.3)
 44. Prædikestolen bæres af Moses med De Ti Bud (fig.4)
 45. Koret set fra syd med detalje af prædikestol i for....
 46. Romansk døbefont (fig.1)
 47. Romansk døbefont (fig.2)
 48. Kirkens orgel.
 49. Tidligere altertavle med tre malerier udført af fr....
 50. Midterfelt af tidligere altertavle udført af fru I....
 51. Lysekrone.
 52. Trappegesims på hvælvribbe ved døbefont.
 53. Toppen af hvælvribbe.
 54. Nederste del af hvælvribbe.
 55. Degnestole - gotiske foldeværksfyldinger.
 56. Stolestader - høj-renæssance - ca. 1630. (Døren s....
 57. Dør mellem våbenhus og skib.
 58. Dåbskande og skål til indsamling. Skålen bruges t....
 59. Dåbsfad af bly (fig.1)
 60. Dåbsfad af bly (fig.2)
 61. Pengeblok - ca. 1600.
 62. Nyere pengebøsse.
 63. Nummertavle.
 64. Kalkmaleri i hvælving (fig.1)
 65. Kalkmaleri i hvælving (fig.2)
 66. Gravsten i skibets gulv op mod koret. (Paul Garb ....
 67. Skibet set fra koret.
 68. Koret set fra skibet.
 69. Kirkestævnetavle.
 70. Nyere gravsten på kirkegården.
 71. Udsigt fra våbenhus.
 72. Udsigt fra våbenhus.
 73. Grundplan. Målt af Aage Roussell 1931. ---- ....