kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Holsted

 1. Holsted Kirke, indviet 21/10-2001. Kirkens tårn e....
 2. Smukt anlagt beplantning omkring kirken.
 3. Kirken set fra vest.
 4. Kirken set fra øst.
 5. Kirken set fra nordøst.
 6. Bag sognegården er anlagt en terrasseformet samlin....
 7. Kirkes 18 m høje klokketårn.
 8. Kirken set fra atriumgården.
 9. Bagsiden af kirkens altertavle - set udefra (øst).
 10. Kirkens indgang.
 11. Den smukke atriumgård.
 12. Det sydvendte "Amfiteater".
 13. Den ene af kirkens to malmklokker, støbt hos klokk....
 14. Den anden af kirkens to malmklokker, støbt hos klo....
 15. Alterparti.
 16. Alterbordet er udført i granit. Ydersiderne er pol....
 17. Alterbordet med smuk blomsteropsats og med alterta....
 18. Altertavlen er en smuk glasmosaik, som måler 6 x 4....
 19. Altertavle - detalje.
 20. Altertavle - detalje.
 21. Altertavle - detalje.
 22. Alterskranke.
 23. Alterstage i patineret bronze udført af Maja Lisa ....
 24. Alterstage i patineret bronze udført af Maja Lisa ....
 25. Alterstage - detalje. "Den brændende tornebusk".
 26. Prædikestol.
 27. Døbefont. Stammer fra den i 1560 nedlagte Vridsløs....
 28. Døbefont - detalje. Tovsnoning.
 29. Dåbsfad i lueforgyldt bronze, udført af Maja Lisa ....
 30. Dåbsfad - detalje. (Engle)vinge belagt med emalje....
 31. Lysglobe skænket af Y's Men's Club i Næstved. Glob....
 32. Kirkens orgel er indviet d. 15/5-2005 og er bygget....
 33. Orgelfirmaet's navnetræk.
 34. Indsamlingsbøsse.
 35. Grundstensdokumentet ophængt i forhallen.
 36. Tre indmurede marksten fra den i 1560 nedlagte Vri....
 37. To indmurede munkesten fra Herlufsholm Kirke, symb....
 38. Nummertavle.
 39. Kirkens eneste krucifiks står i menighedsrådets mø....
 40. Kirkerummet set fra nordvest.
 41. Kirkerummet set fra vest.
 42. Kirkerummet set fra sydvest.
 43. Kirkerummet set fra nord.
 44. Kirkerummet set fra sydøst.
 45. Kirkerummet set fra syd.
 46. Kirkerummet set fra øst.
 47. Stolerækker.
 48. Kirkens loft.
 49. Kirkens belysning.
 50. Relief på gangen.
 51. Maleri på gangen af Maja Lisa Engelhardt. ------ ....