kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Herlufmagle

 1. Herlufmagle Kirke set syd.
 2. Kirken set fra sydøst.
 3. Kirken set fra sydvest.
 4. Tårnet set fra øst. Tvillingdelte glamhuller og sp....
 5. Kirkens nordside.
 6. Kirken set fra nordøst.
 7. Kirken set fra sydvest.
 8. Kirkens våbenhus.
 9. Trappehus, rigt udsmykket med savskifter og blændi....
 10. Gravkapel med savskifte og blændinger.
 11. Østgavlen af kirken, rigt udsmykket med savskifter....
 12. Den nordvestlige gavl af skibet ind mod tårnet. Sa....
 13. Tilmuret åbning på den nordøstlige gavl af skibet ....
 14. Savskifte.
 15. Kirkens smukke østgavl.
 16. Trappehusets savskifter og blændinger.
 17. Våbenhusets savskifter og blændinger.
 18. Kirkens skib set fra syd mellem våbenhus og kapel.
 19. Tagkonstruktioner over den toskibede kirke. (fig.1....
 20. Tagkonstruktioner over den toskibede kirke. (fig.2....
 21. Rester af den gamle nordmur anes mellem de to skib....
 22. Kirkens store klokke fra 1418.
 23. Kirkens lille klokke fra 1722.
 24. Korudsmykning. Frescomalerier udført af kunstnerne....
 25. Alterbord med relikviegemme.
 26. Alterstager (høj-renæssance). Hviler på tre liggen....
 27. Alterstage - detalje.
 28. Syvarmet lysestage på alterbordet og foran denne e....
 29. Korudsmykning - detalje.
 30. Korudsmykning - detalje.
 31. Korudsmykning - detalje.
 32. Korudsmykning - detalje.
 33. Prædikestol fra 1627 - sansynligvis Abel Schrøder ....
 34. Prædikestol - detalje.
 35. Prædikestol - detalje.
 36. Prædikestol - detalje.
 37. Prædikestol - detalje.
 38. Prædikestol - detalje.
 39. Prædikestol - detalje.
 40. Prædikestol - detalje.
 41. Lydhimmel.
 42. Romansk døbefont.
 43. Dåbsfad - sydtysk arbejde.
 44. Figurgruppe fra tidligere alterskab - nordtysk arb....
 45. Figurgruppe fra tidligere alterskab - nordtysk arb....
 46. Figurgruppe fra tidligere alterskab - nordtysk arb....
 47. Korbuekrucifiks - sengotisk - ca. 1510-1520.
 48. Lille krucifiks (ca. 40 cm) hængende ved opgangen ....
 49. Den tidligere altertavle - kopi af Carl Blochs Ops....
 50. Epitafium over præsterne J.N.Spend og L.H.Pontoppi....
 51. Epitafium fra 1634 over Claus Daa og hustruer. Cla....
 52. Stensargofag i gravkapellet. Den gravsatte er Cha....
 53. Stensargofag i gravkapellet - detalje. Den gravsa....
 54. Stensargodaf i gravkapellet. Den gravsatte er Fri....
 55. Stensargodaf i gravkapellet - detalje. Den gravsa....
 56. Præstestol fra 1578.
 57. Gavl på præstestol. (fig.1) Sognepræst H.Jøre(n) B....
 58. Gavl på præstestol. (fig.2) nitialerne HAIM (Hr. A....
 59. Præstestolen set indefra.
 60. Nummertavle.
 61. Kirkeskib.
 62. Pengeblok.
 63. Indskrifttavle.
 64. Indsamlingsbøsser.
 65. Præstetavle.
 66. Lysekrone.
 67. Kirkens orgel fra 1910 - ombygget 1991.
 68. Bemalede fyrretræspaneler ved orglet. Har tidlige....
 69. Bemalede fyrretræspaneler ved orglet. Har tidlige....
 70. Bemalede fyrretræspaneler ved orglet. Har tidlige....
 71. Bemalede fyrretræspaneler ved orglet. Har tidlige....
 72. Stolerækker.
 73. Gravsten over sognepræst Jacob lauridsen og hustru....
 74. Gravsten over tre af Hr. Jørgen Bertelsens børn: P....
 75. Figursten over Oluf Då, død 1532, og hustru Gundel....
 76. Gravsten over Anders Christopherssøn, forhenværend....
 77. En af de svære piller der bærer hvælvene i den tos....
 78. En af de svære piller der bærer hvælvene i den tos....
 79. Det store kirkerum set fra alteret.
 80. Alterpartiet set fra kirkerummet. (fig.1)
 81. Alterpartiet set fra kirkerummet. (fig.2)
 82. Smukt støbejernsvindue.
 83. Keramikhylde i våbenhuset.
 84. Keramikhylde i våbenhuset - detalje.
 85. Støbejernskors på kirkegården.
 86. Støbejernsgravplade på kirkegården.
 87. Romansk gravsten, som tidligere har siddet som syl....
 88. Romansk gravsten som tidligere sad som syldsten i ....
 89. Grundplan. Målt af Ph.Smidt 1885, K.V.Barfod 1916....