kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Hammer

 1. Hammer Kirke set fra syd. De to svære piller ved ....
 2. Kirken set fra sydøst.
 3. Kirken set fra øst.
 4. Kirken set fra nordøst.
 5. Kirkens imponerende tårn er romansk.
 6. Tårnet set fra nordvest.
 7. Tårnet set fra syd.
 8. Tårnets vestgavl med spidsbuede højblændinger.
 9. Tårnets østgavl med spidsbuede højblændinger.
 10. Kor og skib set fra syd.
 11. Sakristiet har fem spidsbuede blændinger.
 12. Apsis. Murfladen er delt i syv felter, der øverst....
 13. Det sydlige våbenhus er sengotisk med syv spidsbue....
 14. Våbenhuset set fra øst.
 15. Våbenhusets syv spidsbuede højblændinger.
 16. Korgavlens mange små kamtakker er af nyere dato.
 17. En nu tilmuret vestdør i tårnet har bevaret tærske....
 18. Sakristiet med de fem spidsbuede blændinger.
 19. Sakristiet set fra vest.
 20. Det nu lukkede nordlige våbenhus. (fig.1)
 21. Det nu lukkede nordlige våbenhus. (fig.2)
 22. Tårnet har reglemæssige tilhuggede kvadre.
 23. Indgang til tårnets trappehus.
 24. Tårnets trappehus er sengotisk.
 25. Kirkens tårnur.
 26. Koret har på sydsiden et savskifte.
 27. Vindfløj på tårnet.
 28. Gravkapel på den nordlige side af kirkegården. (fi....
 29. Gravkapel på den nordlige side af kirkegården. (fi....
 30. Dørportal ind til præstegården.
 31. Den ved siden af kirken beliggende gamle Ryttersko....
 32. Sandstenstavle på Rytterskolen.
 33. Kunstneren Nicolaj Nellemann Lütken's gravsted.
 34. Støbejernskors på kirkegården.
 35. Gravplade ved støbejernskorset.
 36. Hammer Præstegård set fra kirkegården.
 37. Tårnurets gamle stenlodder.
 38. Klokkestolværkets indvendige mur.
 39. Tårnets indvendige mur med både granitkvadre, krid....
 40. Vesthvælvet set oppefra.
 41. Nedgang til spindeltrappen.
 42. Fugerne i den indvendige tårnmur har kvaderriller.
 43. Den nu tilmurede dør fra det nordre våbenhus til s....
 44. Den gamle nordindgang genåbnedes i 2007 i forbinde....
 45. Romansk vindue i det nordre våbenhus.
 46. Gulvflise liggende i det nordre våbenhus.
 47. Kridtkvader fra den nyåbnede norddør.
 48. Romansk vindue i det nordre våbenhus.
 49. Inventar stående på våbenhusloftet.
 50. Inventar stående på våbenhusloftet.
 51. Inventar stående på våbenhusloftet.
 52. Inventar stående på våbenhusloftet.
 53. Inventar stående på våbenhusloftet.
 54. Inventar stående på våbenhusloftet.
 55. Over hvælvene ses flere steder sildebensmuring.
 56. Klokke fra 1616.
 57. Klokke fra 1702.
 58. Alterparti.
 59. Altertavle og alterbord.
 60. Altertavle fra 1642 af Abel Schrøder.
 61. Altertavle - detalje.
 62. Altertavle - detalje. Moses.
 63. Altertavle - detalje.
 64. Altertavle - detalje.
 65. Altertavle - detalje. Nadveren.
 66. Altertavle - detalje. Golgata-scene.
 67. Altertavle - detalje. Altertavlens fremstillingså....
 68. Øverst på altertavlen ses Christian d.4's monogram....
 69. Altertavle - detalje.
 70. Altertavle - detalje.
 71. Altertavle - detalje.
 72. Altertavle - detalje.
 73. Altertavle - detalje.
 74. Altertavle - detalje.
 75. Altertavle - detalje.
 76. Altertavle - detalje. Sidetopstykke med Fru Sofie....
 77. Altertavle - detalje. Sidetopstykke med Vordingbo....
 78. Indskrift bag på altertavlen.
 79. Tilmuret vindue bag altertavlen.
 80. Alterstage fra ca. 1600-1650.
 81. Prædikestol. 1667 af Abel Schrøder.
 82. Prædikestol - detalje.
 83. Prædikestol - detalje.
 84. Prædikestol - detalje.
 85. Prædikestol - detalje.
 86. Prædikestol - detalje.
 87. Prædikestol - detalje.
 88. Prædikestol - detalje.
 89. Prædikestol - detalje.
 90. Prædikestol - detalje.
 91. Prædikestol - detalje.
 92. Prædikestol - detalje.
 93. Prædikestol - detalje.
 94. Prædikestol - detalje. I postamentets ornamentik ....
 95. Prædikestol - detalje. I postamentets ornamentik ....
 96. Prædikestol - detalje. I postamentets ornamentik ....
 97. Prædikestol - detalje. I postamentets ornamentik ....
 98. Prædikestol - detalje. Vrængemaske.
 99. Prædikestol - detalje. Vrængemaske.
 100. Opgang til prædikestolen.
 101. Prædikestolen bæres af Moses.
 102. Prædikestolen bæres af Moses - detalje.
 103. Lydhimmel. Samtidig med prædikestolen.
 104. Lydhimmel - detalje.
 105. Lydhimmel - detalje.
 106. Lydhimmel - detalje. I et af topornamenterne ses ....
 107. Lydhimmel - detalje. I et af topornamenterne ses ....
 108. Romansk døbefont. Består af tre sten - har tidlig....
 109. Dåbsfad. Sydtysk arbejde.
 110. Stolestader. Antagelig af Abel Schrøder den Yngre....
 111. Stolestader. Sydrækkens stader er enklere skåret,....
 112. Stadepanel i sydrækken.
 113. Stolestadegavle i nordrækken.
 114. Afdækket parti på en af nordrækkens døre.
 115. Ældre stolestadegavl i tårnrummet.
 116. Stadegavl - detalje.
 117. Stadegavl - detalje.
 118. Indskrifter i de nordlige stolestader.
 119. Indskrifter i de nordlige stolestader.
 120. Ældre stadegavl i tårnrummet.
 121. Ældre stadegavl i tårnrummet.
 122. Ældre stadegavl i tårnrummet.
 123. Ældre stadegavl i tårnrummet.
 124. Ældre stadegavl i tårnrummet.
 125. Ældre stadegavl i tårnrummet.
 126. Pengetavle. Sidder på indgangspanelet - ca. 1600.
 127. Lysekrone.
 128. Lysekrone - detalje.
 129. Lysekrone - detalje.
 130. Lysekrone i våbenhuset.
 131. Vægbelysning.
 132. Nummertavle.
 133. kirkens gamle orgel.
 134. Kirkens nye orgel.
 135. Kirkens nye orgel - detalje.
 136. Krucifiksgruppe fra ca. 1525. Ved siden af krucif....
 137. Maria-figuren - detalje.
 138. Johannes-figuren - detalje.
 139. Krucifiks - detalje.
 140. Krucifiks - detalje.
 141. Krucifiks - detalje.
 142. Krucifiks - detalje.
 143. Krucifiks - detalje.
 144. Gravsten på våbenhusets sydvæg, over sognepræst La....
 145. Gravsten i sakristiet over en svensk oberst, der b....
 146. Gravsten i sakristiet over en svensk oberst, der b....
 147. Dør mellem kor og sakristi - sengotisk.
 148. Skab i sakristi med kistedekorationer.
 149. Tidligere alterbordsforside. Hænger i sakristiet.
 150. Kalkmaleri.
 151. Indsamlingsbøsse.
 152. Indsamlingsbøsse.
 153. Døbefont. fundet ved gravning nær præstegården i ....
 154. Døbefont. fundet ved gravning nær præstegården i ....
 155. Ydre våbenhusdør - ca. 1600. (fig.1)
 156. Ydre våbenhusdør - ca. 1600. (fig.2)
 157. Dør mellem våbenhus og skib - sengotisk.
 158. Den tilmurede nordindganhg inden det nye orgel ble....
 159. Indridset figur på nordvæggen i apsis.
 160. På den indvendige side af skibet ses flere udhugne....
 161. Apsisbuen har to trekvartsøgler som minder om enge....
 162. Tilmuret romansk vindue.
 163. Kvaderriller i tårnrummet.
 164. En af trekvartsøjlerne i apsisbuen.
 165. Ribbekonsol.
 166. Ribbekonsol.
 167. Hvælvribber.
 168. Tilmuret romansk vindue.
 169. Gemmeniche i koret.
 170. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 171. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 172. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 173. Figur skåret af Abel Schrøder. Figuren har siddet....
 174. Figur skåret af Abel Schrøder. Figuren har siddet....
 175. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 176. Figur skåret af Abel Schrøder. Figuren har siddet....
 177. Figur skåret af Abel Schrøder. Figuren har siddet....
 178. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 179. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 180. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 181. Figurer skåret af Abel Schrøder. Figurerne har si....
 182. Koret set fra skibet.
 183. Skibet set fra koret.
 184. Tegning af kridtstenskvader med indridsede båndsly....
 185. Grundplan. Målt af Th.Havning 1917 (Aage Roussell....