kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Fuglebjerg

 1. Fuglebjerg Kirke set fra syd.
 2. Kirken set fra sydvest.
 3. Kirken set fra sydøst.
 4. Kirkens tårn set fra nordøst.
 5. Kirkens tårn set fra sydvest.
 6. Tårnet er ommuret i 1838. P.J.v.Neergård's navnet....
 7. Kirken set fra sydøst.
 8. Koret set fra sydøst.
 9. Det tidligere våbenhus.
 10. De smukke blændinger på det tidligere våbenhus. S....
 11. Trappegesims på sidemurene.
 12. Kirkens forlængelse mod øst.
 13. Det tidligere våbenhus set fra øst.
 14. Kvader på nordøstlige hjørne af skibet - halvkugle....
 15. Kirkens ene klokke fra 1650.
 16. Kirkens anden klokke fra 1593.
 17. Gamle nummertavler på mellemste stokværk.
 18. Pengebøsse - hænger på mellemste stokværk.
 19. Del af pengebøsse - hænger på mellemste stokværk.
 20. Alterparti. Altertavlen er fra 1590-1600 med sene....
 21. Alter.
 22. Alterdug - detalje.
 23. Altertavle - detalje.
 24. Altertavle - detalje.
 25. Altertavle - detalje.
 26. Alterstage - sengotisk.
 27. Prædikestol og lydhimmel - 1632.
 28. Prædikestol fra 1632.
 29. Lydhimmel fra 1632.
 30. Prædikestol - detalje.
 31. Prædikestol - detalje.
 32. Prædikestol - detalje.
 33. Prædikestol - detalje.
 34. Romansk døbefont.
 35. Kirkens orgel.
 36. Præstestol fra 1632. (fig.1)
 37. Præstestol fra 1632. (fig.2)
 38. Præstestol - detalje.
 39. Præstestol - detalje.
 40. Degnestol fra 1564. (fig.1)
 41. Degnestol fra 1564. (fig.2)
 42. Degnestol - detalje.
 43. Stolestader fra ca. 1564. (fig.1)
 44. Stolestader fra ca. 1564. (fig.2)
 45. Stolestader fra ca. 1564. (fig.3)
 46. Stolestade - detalje.
 47. Stolestade - detalje.
 48. Pengeblok.
 49. Indskrifttavle fra ca. 1725Iflg. præsteindberetnin....
 50. Indskrifttavle - detalje.
 51. Korbuekrucifiks fra 1400-1450.
 52. Nummertavle.
 53. Nyere kirkebøsse.
 54. Lysekrone.
 55. Nyere vægstage.
 56. Præstetavle.
 57. Gravsten over Herluf Eriksøn (død før 1642) og Joh....
 58. Gravsten fra ca. 1640 - detalje (evangelistfelt)
 59. Koret set fra skibet.
 60. Skibet set fra koret.
 61. Trækors på kirkegården.
 62. Grundplan. Målt af Aage Roussell 1931. ---- ....