kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Everdrup

 1. Everdrup Kirke set fra sydøst.
 2. Kirken set fra nordvest.
 3. Kirken set fra nordøst.
 4. Kirken set fra vest.
 5. Kirken set fra sydøst.
 6. Kirkens nordkapel fra 1637.
 7. Kirken set fra sydøst. Over våbenhuset et oprinde....
 8. Våbenhus. Ommuret i 1774. De små blændingscirkle....
 9. Tårnet set fra nord - delvis fra renæssancen.
 10. Tårnet med trappehus set fra syd.
 11. Trappehusets dør.
 12. Tårnets vestgavl har fladbuede højblændinger og un....
 13. Kirkens nordkapel er fra 1637 og har 7 fladbuede b....
 14. Savskifte over våbenhusdøren.
 15. Sakristiets gavl med fladbuet blænding, tre små ci....
 16. Tårn og våbenhus set fra syd.
 17. Tårnets østgavl med fladbuede højblændinger og et ....
 18. Koret set fra øst med fire spidsbuede højblændinge....
 19. Tilmuret vindue i korets østgavl.
 20. Korets spidsbuede højblændinger og savskifte. Ove....
 21. Vestportal til kirkegården - set fra kirkegården.
 22. Vestportal til kirkegården - set udefra.
 23. Gravsten på nordsiden af kirken.
 24. Gravsten på sydsiden af kirken.
 25. Mindesmærke for offer for bombningen af Den Fransk....
 26. Stenlod til kirkens gamle urværk.
 27. Ligbåre. Ligger over hvælvene.
 28. Kirkens tagkonstruktion.
 29. Murstykke over skibets hvælv.
 30. Håndværkere har sat deres signatur.
 31. Det nuværende tårnurs pendul.
 32. Tårnets blanding af brændte sten og kridtkvadre.
 33. Bænk i tårnets øverste stokværk.
 34. Årstal i kridtkvadre i tårnets øverste stokværk.
 35. Årstal i kridtkvadre i tårnets øverste stokværk.
 36. Gamle klokkebomme.
 37. Murstykke i tårnets øverste stokværk.
 38. Lås i dør ind til urværket.
 39. Lås indvendig i tårndør.
 40. Urværk fra 1749. Johan Galle, Næstved.
 41. Kirkens klokker er fra 1608 og 1615.
 42. Kirkens klokker er fra 1608 og 1615.
 43. Medaljon på den ene klokke.
 44. Alterparti.
 45. Altertavle. 1633 - muligvis et tidligt arbejde af....
 46. Altertavlens maleri. Kristus i Emmaus. (sign. A.D....
 47. Altertavle - detalje.
 48. Altertavle - detalje. Gesims med Moses.
 49. Altertavle - detalje.
 50. Altertavle - detalje. Gesims med Johannes Døberen.
 51. Altertavle - detalje.
 52. Panel fra ca. 1600 foran alterbordet. (fig.1)
 53. Panel fra ca. 1600 foran alterbordet. (fig.2)
 54. Knæfald - detalje. Udført af Ullrich og Mette Rös....
 55. Alterstage - ca. 1600.
 56. Alterstage - detalje.
 57. Prædikestol. Abel Schrøder - ca. 1635. (fig.1)
 58. Prædikestol. Abel Schrøder - ca. 1635. (fig.2)
 59. Opgang til prædikestol.
 60. Prædikestol - detalje.
 61. Prædikestol - detalje.
 62. Prædikestol - detalje.
 63. Prædikestol - detalje. Figurerne på konsollerne er....
 64. Prædikestol - detalje. Figurerne på konsollerne er....
 65. Prædikestol - detalje. Figurerne på konsollerne er....
 66. Prædikestol - detalje.
 67. Prædikestol - detalje.
 68. Prædikestol - detalje.
 69. Prædikestol - detalje.
 70. Lydhimmel.
 71. Lydhimmel - detalje.
 72. Senromansk døbefont med nyere fod.
 73. Døbefontens nu lukkede afløb.
 74. Kirkens orgel - opstillet i 1993.
 75. Nummertavle.
 76. Nummertavle.
 77. Præstetavler i nordkapellet.
 78. Træsnit af kunstneren Otto Bülow, Helsingør, der b....
 79. Lysekrone.
 80. Vægstage.
 81. Vægstage.
 82. Vægstage.
 83. Syvarmet lysestage.
 84. "Påskelyset". Smedejernsstage af kunstneren Sidva....
 85. Kirkeskib fra 1912.
 86. Kirkeskib fra 1912 - detalje.
 87. Kirkeskib fra 1949.
 88. Kirkeskib fra 1949 - detalje.
 89. Stolestader.
 90. Stolestadegavl.
 91. Pengeblok fra 1802.
 92. Indsamlingsbøsse.
 93. Indsamlingsbøsse.
 94. Indskrifttavle ved indsamlingsbøsse.
 95. Kisteplade over Maria margretha von Munthe av Morg....
 96. Epitafium over godsejer Knud Ahasverus Becher, Bæk....
 97. Maleri af Lago Mathias Wedel, præst i Everdrup omk....
 98. Stol i koret.
 99. Gotisk triumfbuekrucifiks fra 1475.
 100. Gotisk triumfbuekrucifiks fra 1475 - detalje.
 101. Lille krucifiks fra 1635-1640. Antagelig Abel Schr....
 102. Lille krucifiks fra 1635-1640 - detalje. Antageli....
 103. Gravsten over Elline Galde, død 1606. Hun står sa....
 104. Ulæselig gravsten i gulvet.
 105. Maleri af Everdrup Kirke, malet af kunstneren Otto....
 106. Skilt under maleri af Everdrup kirke. "Skænket af....
 107. Dør mellem våbenhus og skib.
 108. Dør til sakristi.
 109. Skibet set fra nordkapellet.
 110. Nordkapellet set fra skibet.
 111. Muret bænk i våbenhus.
 112. Den nu tilmurede nordindgang.
 113. Fragment af kalkmaleri på triumfvæggen.
 114. Kragbånd.
 115. Tilmuret vindue bag altertavlen.
 116. Murdetalje ved vestforlængelsen.
 117. Murdetalje ved vestforlængelsen.
 118. Murdetalje ved vestforlængelsen.
 119. Murdetalje ved vestforlængelsen.
 120. Gemmeniche i koret.
 121. Ribbekonsol.
 122. Tårnrummets meget smukke hvælv med krydshvælv og Y....
 123. Koret set fra skibet.
 124. Skibet set fra koret.
 125. Grundplan. Målt af Th. Havning 1915 (Aage Roussel....