kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Bavelse

 1. Bavelse Kirke set fra sydøst.
 2. Kirken set fra syd.
 3. Kirken set fra sydvest.
 4. Kirken set fra sydvest.
 5. Kirken set fra nordvest.
 6. Kirken set fra nord.
 7. Kirken set fra nordøst.
 8. Kirkens tårn er fra gotisk tid.
 9. Tårnets trappehus, der er gotisk.
 10. Tårnet set fra nordvest.
 11. Delvis tilmuret vindue i tårnets mellemste stokvær....
 12. Tårnets vestgavl er ommuret med nyere sten og har ....
 13. Tårnet står med den oprindelige østgavl. Den har f....
 14. Kirkens våbenhus og tårn set fra syd.
 15. Våbenhuset, der er fra ca. 1500, set fra sydøst.
 16. Våbenhuset set fra sydvest.
 17. Våbenhusets gavlblændinger består af tre spidsbued....
 18. Våbenhusets østside har et savskifte.
 19. Våbenhusets vestside har en trappestikfrise.
 20. Korets østgavl.
 21. Korets østgavl har øverst en korsformet glug.
 22. Tilmuret vindue i korets østgavl.
 23. Blænding i korets sydmur - formål ukendt.
 24. Blænding på skibets nordmur - rester af et vindue.
 25. Tilmuret romansk vindue på skibets nordside.
 26. Kvaderriller anes på skibets sydside.
 27. Kirkens enlige klokke fra 1697.
 28. Kirkens enlige klokke fra 1697 - detalje. Våbensk....
 29. Alterparti.
 30. Altertavle. Højrenæssance ca. 1600.
 31. Nyere krucifiks, stående foran altertavlen.
 32. Nyere krucifiks, stående foran altertavlen - detal....
 33. Altertavlens storsøjler.
 34. Altertavle - detalje. Sydlige vinge.
 35. Altertavle - detalje. Storsøjle.
 36. Altertavle - detalje.
 37. Altertavlens topfelt. Moses og Aron.
 38. Altertavle - detalje.
 39. Topvingernes våben henviser til Corfitz Ulfeld og ....
 40. Topvingernes våben henviser til Corfitz Ulfeld og ....
 41. Syvarmet lysestage på alterbordet.
 42. Alterstage - renæssancestil.
 43. Prædikestol - 1596.
 44. Prædikestol - detalje.
 45. Prædikestol - detalje.
 46. Prædikestol - detalje.
 47. Prædikestol - detalje.
 48. Prædikestol - detalje.
 49. Prædikestol - detalje.
 50. Prædikestol - detalje.
 51. Romansk døbefont.
 52. Dåbsfad - sydtysk arbejde.
 53. Dåbskande.
 54. Nyere vægbelysning.
 55. Nyere vægbelysning.
 56. Ældre lysestage.
 57. Lysekrone i våbenhus.
 58. Lille sengotisk krucifiks.
 59. Figurgruppe fra sengotisk altertavle.
 60. Mindesmærke over Elise Catarine Kisbye - 1796.
 61. Mindesmærke over Elise Catarine Kisbye - 1796 - de....
 62. Gravsten over Jacob Flemming, død 1544, og dennes ....
 63. Gravsten i gulvet over M.Daniel Samuelsen, død 164....
 64. Gravsten i gulvet overChristen Thygesøn og hustru ....
 65. Gravsten i gulvet over Christen Thygesøn's børn: P....
 66. Nummertavle.
 67. Kirkens orgel.
 68. Indsamlingsbøsse.
 69. Stolestader.
 70. Stolestadegavl.
 71. Mindetavle over falden i 3-års krigen 1848-1850. ....
 72. Mindetavle over falden i krigen i 1864. Ophængt i....
 73. Spejl i våbenhus.
 74. Tavle i våbenhus.
 75. Den nu tilmurede norddør.
 76. Fordybning i triumfbuen.
 77. Kragbånd.
 78. Kragbånd.
 79. Tilmuret romansk vindue.
 80. Indmuret skab i koret.
 81. Sparenicher i våbenhuset.
 82. Støbejernsvindue.
 83. Koret set fra skibet.
 84. Skibet set fra koret.
 85. Våbenhuset set inde fra skibet.
 86. Grundplan. Målt af Th.Havning 1917 (C.G.Schultz 1....