Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Hotel Vinhuset

Foto af Hotel Vinhuset


Hotel Vinhuset

Gæstgivergården her stammer fra 1778. Det nuværende bygningskompleks er opført over en lang årrække. Ældst er fløjen mod Vinhusgade fra 1850erne. Dernæst er den tilsvarende fløj tæt på Farvergade opført i 1860erne, oprindelig lejet ud til Næstved Posthus. Endelig er midterfløjen opført i 1890erne.
Vinhuset er et udmærket eksempel på nyrenæssance med "vælske gavle".