Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Axeltorv

Foto af Axeltorv


Axeltorv

Næstveds "Nytorv" fra 1500-årene, udlagt efter Reformationen på ruinerne af Næstved Gråbrødrekloster fra 1200-årene. Axeltorv hed oprindelig Torvet eller Hestetorvet, før navnet Axeltorv blev knyttet til den store torveplads.

I 1957 blev ruinen af Gråbrødreklostrets store klosterkirke og de tilstødende klosterbygninger på torvet undersøgt og fjernet.