Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Sct. Mortens Kirke

Foto af Sct Mortens Kirke


Sct. Mortens Kirke

Sct. Mortens Kirke er opført i tegl i 1200-årene, men med genanvendelse af kvadrene fra den foregående romanske stenkirke fra 1100-årene.
Blandt inventaret kan man fremhæve den løvebårne døbefont af bronze fra 1515, korbuekrucifikset med original staffering fra ca. 1520, prædikestolen fra 1602 og altertavlen, skåret af Abel Schrøder den Yngre i 1667.