Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Sct. Peders Kirke

Foto af Sct Peders Kirke


Sct. Peders Kirke

Sct. Peders Kirke er med sin længde på 55 m Næstveds største sognekirke.

Kirken fremtræder i dag som en treskibet, gotisk købstadskirke, en af landets smukkeste. Kirkens kor med det store lysindfald har med grundplanens syv sider af en tikant en parallel i Santa Maria zur Wiese i Soest, Westphalen.
Den gotiske kirke har afløst en ældre romansk korskirke af kalk og tegl fra anden halvdel af 1100-årene, som har afløst Bodilslægtens endnu ældre stenkirke med to vesttårne, nævnt 1135.

Kirken har spændende kalkmalerier, bl.a. et billede fra ca. 1375 af kong Valdemar Atterdag og hans dronning Helvig.
Blandt inventaret kan man pege på alterkrucifikset, skåret af Næstved Madonnamesteren ca. 1300, abbedsædets murede bagstykke i koret, korstolene fra o. 1500, døbefonten, støbt 1502 i bronze, prædikestolen af Lorents Jørgensen fra 1671 samt en række epitafier og gravsten over Næstvedborgere.