Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Ostenfeldts Stiftelse fra 1840

Foto af Ostenfeldts Stiftelse


Ostenfeldts Stiftelse fra 1840

Stiftelsen er opført til 12 enker og er fortsat stiftelse, men lejlighederne kan nu lejes af alle. Den smukke bygning er fredet som et eksempel på klassicistisk arkitektur.
Bygningen ligger ved parken Sortebrødreanlægget på ruinerne af Næstved Sortebrødrekloster. Ved indgangen til parken ses malermester Ostenfeldts grav.