Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Kirkepladsen 3 fra 1606

Foto af Kirkepladsen 3


Kirkepladsen 3 fra 1606

På hjørnet af Kirkepladsen og Kirkestræde ligger en bindingsværksgård, som over porten er dateret 1606.
Bindingsværkshusets gamle gavl blev i 1890erne udskiftet med en grundmuret facade. Sidehuset i Kirkestræde er rekonstrueret i 2004.
Gården er et godt eksempel på de store bindingsværksgårde i to etager, som i senmiddelalderen og renæssancen dannede byrum i Næstved.