Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Apostelhuset

Foto af Apostelhuset


Apostelhuset

Forhuset til en senmiddelalderlig bindingsværksgård fra ca. 1510-20. Forhuset har oprindelig været opført i to etager, idet de udskårne knægte i fronten har båret den udkragede eller fremskudte 1. sal. Knægtene er udsmykket med figurer af Kristus og de 12 apostle, som træder på fabeldyr og våbenskjolde.

Huset har i 1700-årene mistet sin 1. sal, og i 1880'erne blev huset erstattet af en kopi, således at kun knægtene er oprindelige i dagens Apostelhus.
Man har villet forbinde huset med Næstved Kristi Legemsgilde, men knægtene kan lige så godt afspejle en from husejers personlige smag.