Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Helligåndshuset, Ringstedgade

Foto af Helligåndshuset


Helligåndshuset, Ringstedgade

Helligåndshuset fra ca. 1390 var oprindelig plejehjem for fattige gamle og børnehjem for hittebørn. Efter middelalderen blev huset kommunalt sygehus, derefter fattighus med arbejdsanstalt og endelig husvildeboliger, før huset i 1927 blev restaureret til hovedafdeling for Næstved Museum. Det er det eneste bevarede helligåndshus i Danmark.

Grundstammen i huset er opført i 1400-årene, sandsynligvis som en boderække.
I 1500-årene byggedes huset om, så det kunne fungere som Helligåndshusets hovedbygning med kirkesal ud til gaden og administrative lokaler i østenden.
Hospitalets øvrige bygninger har været opført i træ og bindingsværk på arealerne bag det stående hus. Museumshaven var husets kirkegård frem til 1804.