Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Bindesbølls Råd- og Tinghus på Hjultorvet

Foto af Bindesbølls Råd- og Tinghus


Bindesbølls Råd- og Tinghus på Hjultorvet

Tegnet og bygget 1855-56 v. arkitekt og kgl. bygningsinspektør M. G. Bindesbøll.

Huset er bygget i middelalderstil med inddragelse af samtlige middelalderlige stilelementer: rundbuer, spidsbuer, fladbuer og kløverbuer m.m. Huset er restaureret i 1997 med rekonstruktion af de oprindelige kviste, snoede pinakler og den ene af oprindelig tre skorstene.

Da rådhusfunktionen i 1940 flyttede til Otbos ny Rådhus i Teatergade, overtog justitsministeriet bygningen, som i dag rummer Retten og Kriminalforsorgen i Næstved.