Historisk byvandring i Næstved  -  oversigtskort

Peblingegildehuset eller Kompagnihuset

Foto af Peblingegildehuset


Peblingegildehuset eller Kompagnihuset

Peblingegildehuset er opført mellem 1490 og 1493. Det er det eneste bevarede middelalderlige gildehus i Danmark.
Huset er indrettet med gildets store samlingssal øverst og derunder 3-4 handelsboder til udlejning.
Huset har fået navn efter det senere Spanske Handelskompagni, oprettet af Christian 4. i 1623.