Liv og Levn nr. 30 - 2018

Illustration: Liv og Levn nr 25 - forside

Det nyeste nummer af Liv og Levn er et temanummer som omhandler arkæologien på Næstveds fire Ringveje.

Med færdiggørelsen af Ring Syd i 2017 er ringen sluttet om byen, men anlægsarbejderne på de 4 ringveje har samtidig givet ganske vigtige og interessante arkæologiske resultater som er med til at belyse Næstved Bys opland, også længe før der var en egentlig by.

Med den Vestlige Ringvej som den første startede de arkæologiske udgravninger allerede i 1994. 23 år senere udgravede museets arkæologer de sidste felter på Ring Syd. Det er selvsagt over ganske lang tid men de arkæologiske udgravninger for alle ringvejene er udført i forbindelse med selve anlægsarbejderne og disse er jo som bekendt afhængige af det omgivne samfunds økonomiske konjunkturer og udvikling.
 
I den lange tidsperiode der er gået fra det første spadestik til nu, har dansk arkæologi undergået en række markante ændringer både hvad angår den arkæologiske metode men også med henblik på fortolkningen af materialet.

Årsskriftets artikler om 11 udvalgte lokaliteter på ringvejene er derfor udarbejdet på baggrund af den nyeste viden og de nyeste resultater. Lokaliteterne adskiller sig fra hinanden både i tid og rum og er udvalgt både på baggrund af deres resultater, indhold og forskellighed. Der er selvsagt mange flere lokaliteter end de 11 der her er beskrevet, fordelt ud over de 4 ringveje, men deres historie er ikke beskrevet her.

Kasper Wurr Stjernqvist

 


Årsskriftet kan købes i museets kiosk